Verbinden van Opgaven

Wat levert het op om de aardgasvrij opgave te verbinden aan andere wijkopgaven? En hoe doe je dat goed? Binnen het thema Verbinden van Opgaven onderzoeken we of, hoe en wanneer het verbinden van andere opgaven in de wijk de wijkgerichte aardgasvrij aanpak ten goede komt en andersom.

Het aardgasvrij maken van een wijk is een kans om andere fysieke en sociaaleconomische opgaven die in de wijk spelen ook aan te pakken. Aanpassingen in het openbaar groen, maar ook sociaaleconomische opgaven als schuldenproblematiek of veiligheid.

Door opgaven met elkaar te verbinden is het makkelijker om win-winsituaties en draagvlak voor het aardgasvrij maken van wijken te creëren. Ook omdat andere opgaven beter aan kunnen sluiten bij de prioriteiten van de inwoners van de wijk. 

enlightenedIn de infographic vind je de meest relevante onderwerpen waarmee kan worden verbonden. En in deze animatievideo laten we je zien met welke opgaven je de aardgasvrije opgave kunt verbinden. In het schetsboek ontdek je welke barrieres je tegenkomt bij het verbinden van opgaven en wat de belangrijkste lessen zijn om koppelkansen te realiseren. 

Samenvatting van het themaplan Verbinden van Opgaven


Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210098"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Kennis en leren

Wat weten we al? Waar bestaan nog onduidelijkheden? Wat kunnen we leren van anderen? Klik op deze tegel voor webinars, podcasts met meer informatie. 
 

Naar de kennisbank


Praktijkverhalen

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Praktijkverhalen","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212954,212957"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer praktijkverhalen

 

 

 

 

 

Een momentje...
    Cookie-instellingen