Voortgang proeftuinen

Dit dashboard geeft inzicht in de samenstelling van de 66 proeftuinen en de voortgang in deze projecten. Zo kan je per proeftuin nagaan welke techniek gekozen is, of het een individuele of collectieve oplossing is en wat de bron is. Ook is te zien wat het doel is van elke proeftuin, hoeveel woningen/gebouwen erbij betrokken zijn, en of er sprake is van een bewonersinitiatief.

Laatste update gegevens: maart 2023

Van de 66 deelnemende proeftuinen hebben 52 proeftuinen als doelstelling de wijk (woningen en gebouwen) van het aardgas af te halen. Vijf proeftuinen worden aardgasvrij-ready gemaakt. Daarbij is het doel dat de woningen/gebouwen in de proeftuin nu niet van het aardgas afgaan, maar hier wel voor klaargemaakt worden. Eén proeftuin kiest voor zowel aardgasvrij als aardgasvrij-ready. Acht proeftuinen kiezen voor een stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij. 

Per proeftuin is informatie beschikbaar over de kenmerken, de techniek en de voortgang. Deze informatie is beschikbaar in het Excel-bestand dat op deze pagina te downloaden is. Hieronder is de belangrijkste informatie gevisualeerd.


Voortgang proeftuinen

 

Samenstelling huidige portefeuille

Onderstaande figuren geven een aantal kenmerken van de huidige portefeuille weer.

 

Achtergrond

Het kabinet werkt sinds 2018 samen met gemeenten aan het aardgasvrij maken van ruim 60 wijken, met het doel daaruit lessen te trekken voor de warmtetransitie in Nederland. Sinds 2018 nemen 27 proeftuinen deel aan de eerste ronde proeftuinen voor aardgasvrije wijken. In 2020 is de tweede ronde gestart met 19 proeftuinen en hier zijn in 2021 nog 4 proeftuinen aan toegevoegd. De derde ronde met daarin 16 proeftuinen is gestart in 2022.

Alle deelnemende proeftuinen krijgen hiervoor een bijdrage van de Rijksoverheid. De gemeenten die meedoen aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) bepalen zelf hun aanpak; het doel is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

Vanaf 1 januari 2023 is het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) opgericht. De kennis- en leeractiviteiten van het PAW worden voortgezet onder de noemer van NPLW.

Hieronder vindt je een uitleg van begrippen die gebruikt worden:

  • Doel aardgasvrij: doel van de proeftuin is woningen/gebouwen van het aardgas afhalen.
  • Doel aardgasvrij-ready: doel van de proeftuin is dat de woningen/gebouwen in de proeftuin nu niet van het aardgas af gaan, maar hier wel voor klaargemaakt worden.
  • Bewonersinitiatief: organisatie van bewoners die bijdraagt aan het behalen van de doelen van de proeftuin, waarbij de bewoners zelf initiatiefnemer zijn.
  • Techniek collectief: Warmteoplossing die geldt voor meerdere woningen/gebouwen tegelijk: een warmtenet.
  • Techniek individueel: Warmteoplossing voor individuele woningen/gebouwen: een individuele warmtepomp, een waterstof cv-ketel, gebruik groen gas.
  • Planuitwerkingsfase: Fase waarin een proeftuin bezig is met de nadere uitwerking en/of afstemming van de plannen.
  • Uitvoeringsfase: Fase waarin een proeftuin bezig is met de uitvoering van de bouwvoorbereiding, de aanleg van collectieve warmtevoorzieningen en/of het aanbrengen van voorzieningen in de woningen/gebouwen.
  • Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen/gebouwen: Aantal woningen resp. gebouwen dat met de Rijksbijdrage vanuit PAW klaargemaakt is om van het aardgas af te gaan.
  • Aantal aardgasvrij gemaakte woningen/gebouwen: Aantal woningen resp. gebouwen dat met de Rijksbijdrage vanuit PAW van het aardgas afgehaald is.
Cookie-instellingen