Kennis- en leerprogramma PAW

Samen vinden we het wiel uit om met elkaar de wijkgerichte aanpak goed op te starten, in te richten en op te schalen!

Wat zijn de knelpunten waar gemeenten en andere stakeholders tegenaan lopen? Als Kennis- en leerprogramma met 66 proeftuinen verbindt Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gemeenten met elkaar. Via de bijeenkomsten voor beleidsambtenaren, bestuurders en raadsleden. Maar ook online via het platform, met toegang tot de praktijk-, leerervaringen en opgedane kennis voor álle gemeenten. Zo signaleren en agenderen we knelpunten en lossen we deze zoveel mogelijk op!

Bekijk hier het programmaplan PAW 2021 - 2024


Samen het wiel uitvinden

In het interbestuurlijke PAW werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

 

Proeftuinen

In 2018 is gestart met de eerste tranche van 27 proeftuinen. In 2020 kwamen daar 23 nieuwe proeftuinen bij. De derde tranche van 2021 bestaat uit 16 proeftuinen.

Ontdek alle proeftuinen

Voor wie?

PAW ondersteunt in het oppakken en uitvoeren van de regierol in de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. We vertellen graag voor wie we dat doen.

Voor wie is PAW?

In de praktijk

In alle 66 proeftuinen wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van woonwijken. Samen leren we van successen én obstakels.  Hoe pakken de gemeentes dat aan?

PAW in de praktijk

 

Cookie-instellingen