Regie & Organisatie

Gemeenten hebben de regierol in het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpen. Essentieel is op welke wijze gemeenten die regierol invullen richting alle stakeholders die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak. En hoe gemeenten daartoe hun gemeentelijke organisatie inrichten. Dat betekent niet dat gemeenten alles zelf moeten of kunnen doen.

Regie is niet hetzelfde als sturing. Regie is zoeken naar een balans tussen autonomie en sturing. Partijen moeten hun eigen pad kunnen kiezen, maar er is ook sturing nodig om te zorgen dat de paden gezamenlijk leiden tot een wenselijke situatie. Bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en Uitvoeringsplannen is de regierol redelijk duidelijk. Om te komen tot een proces dat leidt tot en voor de daadwerkelijke uitvoering is dat nog minder uitgekristalliseerd en komt het nog meer aan op maatwerk.

enlightenedIn het stappenplan transitievisie warmte en stappenplan uitvoeringsplan helpen we je op weg bij het opstellen van een transitievisie warmte of uitvoeringsplan. En het onderzoek naar de regierol van gemeentes geeft concrete handvaten bij de invulling van de regierol. Lees bij organisatie-inrichting meer over hoe de regierol die de gemeente kiest invloed heeft op de hoe de organisatie daarop wordt ingericht. 

Samenvatting van het themaplan Regie & Organisatie

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210090"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Kennis en leren

Wat weten we al? Waar bestaan nog onduidelijkheden? Wat kunnen we leren van anderen? Klik op deze tegel voor kennisproducten met meer informatie. 

Naar de kennisbank

Praktijkverhalen

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Praktijkverhalen","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212950"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer praktijkverhalen

 

 

Een momentje...
    Cookie-instellingen