Uitvraag wijkaanpakken verduurzaming t.b.v. Nationaal Warmtefonds

In 2021 hebben alle gemeenten en corporaties een brief ontvangen van het ministerie van BZK, met het verzoek om postcodes aan te leveren over locaties van wijkaanpakken van gemeenten voor de verduurzaming van koopwoningen en gespikkeld bezit aanpakken van corporaties. Op basis van deze postcodes wordt bepaald in welke wijken in Nederland de Energiebespaarhypotheek van het Nationaal Warmtefonds voor woningeigenaren zonder leenruimte beschikbaar wordt gesteld. De Energiebespaarhypotheek is voor leenbedragen tot 25.000 euro, is renteloos, woningeigenaren betalen naar draagkracht en er is geen restschuld. Het is voor gemeenten en corporaties mogelijk nieuwe wijken in te dienen voor de Energiebespaarhypotheek.

Vanaf 1 oktober 2022 is komt voor kleinere leenbedragen landelijk ook een eenvoudiger renteloze financiering van het Warmtefonds beschikbaar voor woningeigenaren zonder leenruimte in en buiten wijkaanpakken. Voor deze financiering voor kleinere leenbedragen is het indienen van wijken niet nodig.

Uitvraag; doorlopend mogelijk nieuwe wijkaanpakken in te dienen voor Energiebespaarhypotheek

Als u nieuwe wijkaanpakken wilt aanmelden voor de Energiebespaarhypotheek, vragen wij u om via dit formulier aan te leveren. De eigenaar-bewoners in die wijken die geen leenruimte hebben, krijgen hiermee een extra mogelijkheid om tot verduurzaming van hun woning over te gaan. Het gaat om wijkaanpakken waar de komende 1,5 jaar (vrijwel) zeker verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd en naar verwachting investeringen van eigenaar-bewoners zullen plaatsvinden. Twijfelt u of plannen in uw gemeente daadwerkelijk de komende 1,5 jaar tot de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen door eigenaar-bewoners zullen leiden, en/of wanneer? Wacht dan nog even met het doorgeven van deze informatie totdat de plannen definitief zijn. Er is geen deadline verbonden aan deze uitvraag: u kunt doorlopend gegevens aanleveren. 

Vul het formulier in

Waar op te letten bij het aanmelden van wijken voor de Energiebespaarhypotheek:

Wij vragen u om bijgaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Een woningeigenaar kan de Energiebespaarhypotheek alleen gebruiken, als de postcode voorkomt in het overzicht bij het Warmtefonds.

Let op: Voor elke wijkaanpak/proeftuin moet een nieuw formulier worden ingevuld.  Wij verzoeken de zescijferige postcodes volledig uit te schrijven. Het opvragen van zescijferige postcodes voldoet aan de AVG-eisen.

Om als gemeente een wijk aan te melden moet aan de volgende criteria worden voldaan;

  • De wijkaanpak staat onder regie van de gemeente;
  • De wijkaanpak leidt tot het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van de in de wijk gelegen woningen of vereisen tenminste het nemen van vergaande isolatiemaatregelen door de betrokken woningeigenaren;
  • Het uitvoeringsplan maakt het aannemelijk dat de wijk voor 2028 zal zijn verduurzaamd;
  • De wijkaanpak is openbaar gemaakt;
  • De verwachting bestaat dat er binnen anderhalf jaar investeringen van woningeigenaren zullen plaatsvinden die de beschikbaarheid van financiering noodzakelijk maken.

Ook corporaties kunnen via dit format wijken aanmelden waar sprake is van een gespikkeld bezit aanpak, indien hier binnen 1,5 jaar investeringen door eigenaar-bewoners in verduurzamingsmaatregelen worden verwacht.

Financieel advies bij de Energiebespaarhypotheek

Het Warmtefonds vraagt om eigenaar-bewoners die een Energiebespaarhypotheek aanvragen, te laten begeleiden door een gecertificeerd financieel adviseur. Gemeenten die de Energiebespaarhypotheek beschikbaar willen stellen aan inwoners in hun gemeente kunnen hierover afspraken te maken met een financieel advieskantoor en kunnen hiervoor – bijvoorbeeld –  een deel van het budget inzetten dat zij in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma ontvangen voor de lokale aanpak (Nationaal Isolatieprogramma | Publicatie | Rijksoverheid.nl). Er wordt nog gekeken of hiervoor een landelijke voorziening kan worden aangeboden.

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de (voorwaarden van de) Energiebespaarhypotheek. Het Nationaal Warmtefonds gaat over tot registratie van de wijkaapak als het van de gemeente de namen heeft doorgekregen van de gecontracteerde financiële adviseurs en tevens een emailadres van de gemeente of adviseur waar de klant zich kan melden als hij of zij een adviseur wil inschakelen voor het doen van een aanvraag voor de Energiebespaarhypotheek.

Landelijke renteloze lening voor mensen zonder leenruimte sinds 1 oktober 2022

Sinds 1 oktober 2022 is er voor eigenaar-bewoners zonder leenruimte ook een landelijke renteloze financiering beschikbaar voor kleine leenbedragen. Deze financiering wordt in het hele land beschikbaar gesteld; hiervoor hoeven gemeenten geen postcodes door te geven. Het gaat in ieder geval om leningen tot een hoogte van € 5.000,-: de precieze hoogte van het maximale leenbedrag wordt later bekend gemaakt. Deze financiering is net als bij de Energiebespaarhypotheek renteloos en er wordt alleen aflossing naar draagkracht betaald. Het gaat om een zogeheten consumptief krediet. In tegenstelling tot bij de Energiebespaarhypotheek hoeft dan geen hypotheek te worden verstrekt en is geen financieel advies vereist. Meer informatie over deze financiering volgt dit najaar via de website van PAW.

Vragen over het aanmelden van wijkaanpakken?

Let op: Heeft u vragen over de uitvraag van locaties van proeftuinen en wijkaanpakken voor de verduurzaming van koopwoningen? Dan kunt u deze stellen via Klantcontact RVO (dit is een andere helpdesk dan de Helpdesk van PAW). Klantcontact RVO is bereikbaar via 088 042 42 42, op werkdagen van 08:30 en 17:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via dit contactformulier*. RVO streeft ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren. 

Vragen over de financiële mogelijkheden van het Warmtefonds?

Voor nadere vragen over de financiële mogelijkheden van het Warmtefonds kunt u contact opnemen met Fiona Hamberg, bereikbaar via fiona.hamberg@warmtefonds.nl.

Cookie-instellingen