Overwhere-ZuidPurmerend

Overwhere-Zuid, Purmerend

Ronde 1
Gemeente Purmerend
Wijk/dorp Overwhere-Zuid
Provincie Noord-Holland
Omvang gemeente Middel
Bouwperiode wijk 1945-1959

 

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.


Wijk typologie Naoorlogse woonwijk
Typologie woningen Rijwoningen / portiekappartementen
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing HT-warmtenet (ca. 90⁰C)
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Biomassa
Toelichting technische oplossing HT-warmtenet (90⁰C) o.b.v. biomassa van BioWarmteCentrale de Purmer.
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen  Elektrische kookvoorziening, plaatsing afleverset

Aantal woningen

1231
Aantal koopwoningen 547
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 684
Aantal utiliteitsgebouwen 35
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Kantoor, winkel, gezondheidszorg, onderwijs, bijeenkomst, sport
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
1266
Partners in de proeftuin Opgewekt in Purmerend, Stadsverwarming Purmerend, Liander, PWN (beheerder waterleidingen)
Bewonersinitiatief (ja/nee) Nee
Start: 2018/2020/2022 2018
Toegekende rijksbijdrage (€)  6.988.144
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  ?
Eigen bijdrage bewoners Nee
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Voor huurders betaald door woningcorporatie
Businesscase definitief Nee
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 432/3
Naar verwachting gereed 2025
Een momentje...
    Cookie-instellingen