Duijnwijck, Vlieland

Ronde 1
Gemeente Vlieland
Wijk/dorp Duinwijck
Provincie Friesland
Omvang gemeente Klein
Bouwperiode wijk 1980 - heden

 

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.


Wijk typologie Dorp
Typologie woningen Rijwoningen / vrijstaand
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing MT-warmtenet met MT-bron
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Zonthermie MT
Toelichting technische oplossing MT-warmtenet (65-75⁰C) gevoed door thermische collectoren waarmee hoge temperaturen kunnen worden opgewekt + thermische seizoensopslag  op hoge temperatuur.
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen  HoCoSto warmte opwek + opslag

Aantal woningen

39

Aantal koopwoningen 31
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 8 (8+0)
Aantal utiliteitsgebouwen 0
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen N.v.t.
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
39
Partners in de proeftuin Energie Coöperatie Vlieland,  woningcorporatie Woon Friesland, Nuon, SamenOM, Urgenda, Aannemer Dijkstra Draaisma, Suradi
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2018
Toegekende rijksbijdrage (€)  664.863
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  17.048
Eigen bijdrage bewoners Nee
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Meerkosten bewoners volledig gedekt door Rijksbijdrage
Businesscase definitief Ja
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 39/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Naar verwachting gereed 2022
Een momentje...
    Cookie-instellingen