Uitvoeren participatie - Hoe

 

Uitnodigen

  • Loting/gericht uitnodigen/breed uitnodigen. Je kunt op verschillende manieren tot een representatieve groep deelnemers komen. Deze keuze maak je op basis van de informatie die je hebt over de groepen bewoners, en hun behoefte om te participeren (stap 1), maar ook op basis van je participatievraag (stap 2). Voor meer informatie over loting zie dit rapport van de Universiteit Leiden.
  • Online vs. offline. Kies voor een benadering van bewoners die het beste past bij de groepen bewoners. Je kunt hierbij prima kiezen voor een combinatie van online en offline media.
  • Denk na over een mogelijke tegenprestatie om deelnemen aantrekkelijker te maken, aansluitend bij het niveau van inspanning dat je van mensen vraagt. Voor een éénmalige bijeenkomst kun je denken aan toegang tot een bijzondere locatie in de wijk, en/of een lekkere maaltijd van een lokaal restaurant. Bij een intensiever participatietraject kun je ook nadenken over een financiële vergoeding. 
 

Informeren

Uit: Wijkproces richting aardgasvrij De gemeente kan expertise, kennis en ervaring samenbrengen en een vraagbaak organiseren waar bewoners met allerhande vragen terechtkunnen.


Ook kan de gemeente ervaringsmomenten creëren en daarmee anticiperen op mogelijke impacts van de maatregelen in de implementatie- en gebruiksfase. Zodat bewoners kunnen zien, voelen, horen, ervaren wat bijv. een warmtepomp voor impact heeft in een vergelijkbare woning voor wat betreft ruimtebeslag, geluid, esthetiek, impact op comfort, op controle, op veiligheid en impact op de woonlasten.

 

Het resultaat

  • Kijk bij het opnemen van de uitkomsten van het participatieproces goed naar het mandaat dat van tevoren is vastgesteld. Doe je recht aan het mandaat dat je van tevoren gecommuniceerd hebt? Zo niet, (hoe) kun je dit verantwoorden naar de deelnemers?
  • Zijn er nog zaken naar boven gekomen in het participatieproces, die je van tevoren niet had verwacht, maar die wel relevant zijn voor het uitvoeringsplan? Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuw opgebrachte koppelkansen. Afhankelijk van de vraag en het mandaat dat je kiest, neem je de uitkomsten van het participatieproces meer of minder letterlijk over in het uitvoeringsplan. Denk na over welke uitkomsten van het participatieproces je onderdeel wilt maken van het uitvoeringsplan.
 

Terugkoppeling

  • Wees duidelijk achteraf over wat er gebeurd is met de uitkomsten van het participatieproces, zowel in de vertaling naar het uitvoeringsplan, als in de beoordeling van het plan door het college van B&W.
 

Aandacht vasthouden

Er zijn diverse dingen die je kunt organiseren om de aandacht van bewoners vast te houden gedurende het traject tot een aardgasvrije wijk. Bereid mensen voor door middel van acties zoals “zet ‘m op  50” of “zet ‘m op 70”. Dit draagt bij aan de bewustwording van bewoners. Ook maakt het frame waarbinnen de aardgasvrije ambitie wordt geplaatst hierin veel verschil: is dit een breder frame met bijvoorbeeld ook klimaatadaptatie dan kan voortgang op dat vlak ook worden benut. Organiseer dan gepaste bewustwordingsacties zoals bijvoorbeeld tegelwippen.

 
Cookie-instellingen