Ontwerpen participatie - Waarom

Het doel van deze stap is om vorm te geven aan een participatieproces vóór je start met het opstellen van het uitvoeringsplan. Zo zorg je dat bewoners echt betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen van dit uitvoeringsplan, en ze niet het gevoel krijgen voor voldongen feiten te worden gesteld.

Cookie-instellingen