Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dan ook een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij.


Hieronder vind je een visuele weergave van de onderdelen van de handreiking. Klik op het icoon waarover je meer wilt lezen. 

Participatieroute stappenplan Participatie-uitgangspunten Beleid, rollen en invloed Intern organiseren Democratisch samenwerken Ken je wijk Kernwaarden Bewoners betrekken Bewonersinitiatieven Stakeholders Bewonerscommunicatie Gedragsverandering Webinars en podcasts

Klik op 'Lees meer' voor uitleg van de afbeelding. 


Onderdelen
Om de participatie goed aan te pakken, helpt het om te werken met een gestructureerde Participatieroute met duidelijke Participatie-uitgangspunten. Kijk dan ook welke keuzes rond Beleid, rollen en invloed zijn of moeten worden gemaakt. Je moet ook het nodige Intern organiseren: het vraagt een andere manier van werken van jou en je collega’s. Hou daarbij rekening met de Kernwaarden van bewoners. Dat vergt aandacht voor Democratisch samenwerken. Daarvoor is het cruciaal dat je de wijk kent. Omdat je in de wijk waarschijnlijk niet iedereen individueel kunt bereiken, werk je vooral samen met Groepen bewoners, met Bewonersinitiatieven en met Stakeholders zoals woningcorporaties, netbeheerders en energieloketten. Je hebt misschien al communicatie-ervaring, maar Bewonerscommunicatie over aardgasvrij is een vak apart. Om bewoners goed te helpen, heb je ook inzichten nodig over Gedragsverandering. Alle onderdelen hangen met elkaar samen. Ter ondersteuning van deze handreiking zijn diverse Webinars en podcasts gemaakt

Start de handreiking


Waarom deze handreiking?

Voor de meeste mensen is het aardgasvrij maken van hun huis niet vanzelfsprekend. Er zijn veel onzekerheden over bijvoorbeeld kosten en technieken. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dan ook een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij.

Cookie-instellingen