Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij

Inhoud handreiking

Hieronder vind je een visuele weergave van de onderdelen van de handreiking. Klik op het icoon waarover je meer wilt lezen. 

Beleidskeuzes Intern organiseren Democratisch samenwerken Stakeholders Ken je wijk Groepen bewoners Bewonersommunicatie Invloed van gedrag Wijkproces Twee wijkreizen

Klik op 'Lees meer' voor een tekstuele uitleg van bovenstaande figuur.


Onderdelen
Kijk naar de relevante (eerdere) Beleidskeuzes want je start niet vanaf nul. Je moet ook het nodige Intern organiseren: het vraagt een andere manier van werken van jou en je collega’s. Het helpt om daarbij uit te gaan van een gestructureerd Wijkproces in vier fasen. In ieder traject is van belang dat alle bewoners goed kunnen meepraten en meedoen. Dat vergt aandacht voor Democratisch samenwerken. En het is cruciaal dat je de wijk kent. Omdat je in de wijk waarschijnlijk niet iedereen individueel kunt bereiken, werk je vooral samen met Groepen bewoners en met Stakeholders zoals woningcorporaties, netbeheerders en energieloketten. Je hebt misschien al communicatie-ervaring, maar Bewonerscommunicatie over aardgasvrij is een vak apart. Omdat aardgasvrij vraagt om concrete gedragsverandering, presenteert de handreiking ook inzichten over Invloed op gedrag
Alle onderdelen hangen met elkaar samen. Ter illustratie is in het onderdeel Wijkproces daarom voor twee typen wijken een voorbeeld uitgewerkt. 

Start de handreiking


Waarom deze handreiking?

Voor de meeste mensen is het aardgasvrij maken van hun huis niet vanzelfsprekend. Er zijn veel onzekerheden over bijvoorbeeld kosten en technieken. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dan ook een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij.

Voor wie?

De handreiking is voor alle gemeentelijke medewerkers die werken aan het informeren en betrekken van bewoners bij het aardgasvrij maken van wijken. Maar de inzichten zijn ook relevant voor andere betrokkenen zoals bestuurders, (georganiseerde) bewoners, energieleveranciers en woningcorporaties. 

Hoe werkt deze handreiking?

Wijkgericht werken is maatwerk. Deze handreiking biedt geen kant-en-klare blauwdruk, maar helpt bij het maken van een op de wijk gerichte aanpak van de communicatie en participatie.
De handreiking bevat elf bouwstenen. Je kunt die in willekeurige volgorde benutten. Bij elke bouwsteen vind je praktische inzichten, praktijkvoorbeelden en nadere informatie of instrumenten.

 

Praktijk en wetenschap

Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen in de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken, op inzichten uit andere gemeenten en wetenschappelijk onderzoek. 

Doe mee!

Help de volgende versie nog beter te maken: deel de dingen die jij leert of maakt in de Community Participatie Aardgasvrij

Meld je aan

 

 

 

Beleidskeuzes Interne organisatie

Cookie-instellingen