Ramplaankwartier, Haarlem

Ronde 3
Gemeente Haarlem
Wijk/dorp Ramplaankwartier
Provincie Noord-Holland
Omvang gemeente Groot
Bouwperiode wijk Divers

 

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.


Wijk typologie Volkswijk
Typologie woningen Alle typologieën
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij
Technische oplossing ZLT-bronnet (< 30⁰C) met individuele warmtepompen per woning
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Zonthermie
Toelichting technische oplossing ZLT-bronnet o.b.v. zonthermie van PVT op de daken ('zonnewarmtenet'), met individuele PVT-warmtepomp. Tussenstap via hybride met PVT-warmtepomp, die later kan aansluiten op het ZLT-net. 
Aantal woningen 1153
Aantal koopwoningen 890
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 263 (176 + 87)
Aantal utiliteitsgebouwen 51
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Kantoor, winkel, gezondheidszorg, onderwijs, bijeenkomst, sport, industrie, overig
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
1204
Partners in de proeftuin Stichting SpaarGas, TU Delft, Deltares, Elan Wonen, netbeheerder Liander
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2022
Toegekende rijksbijdrage (€)  4.000.000
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  3.353
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Naar verwachting gereed 2040
    Cookie-instellingen