Nagele, NoordoostpolderFlevoland

Nagele, Noordoostpolder

Ronde 1
Gemeente Noordoostpoler
Wijk/dorp Nagele
Provincie Flevoland
Omvang gemeente Middel
Bouwperiode wijk 1945 - 1959

 

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.


Wijk typologie Dorp
Typologie woningen Rijwoningen
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing MT-warmtenet (ca. 70⁰C) met MT-bron
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Zonthermie MT
Toelichting technische oplossing MT-warmtenet (70⁰C) o.b.v. zonnecollectoren met Hocosto opslag.
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen  Thermische collectoren en seizoensopslag.

Aantal woningen

497
Aantal koopwoningen 312
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 185 (180 + 5)
Aantal utiliteitsgebouwen 10
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Winkel, onderwijs, bijeenkomst, sport
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
507
Partners in de proeftuin Energiek Nagele, architectenbureau Sacon, adviesbureaus Boom, Innax en Hocosto
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2018
Toegekende rijksbijdrage (€)  4.224.500
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  7.756
Eigen bijdrage bewoners Ja
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Voor particuliere eigenaren een betaalbaar geachte eigen bijdrage
Businesscase definitief Ja
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 8/1
Naar verwachting gereed 2030
    Cookie-instellingen