Limbrichterveld-Noord, Sittard-Geleen

Ronde 1
Gemeente Sittard-Geleen
Wijk/dorp Limbrichterveld-Noord
Provincie Limburg
Omvang gemeente Middel
Bouwperiode wijk 1960 - 1979

 

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.


Wijk typologie Vinex
Typologie woningen Rijwoningen
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing HT- of MT-warmtenet (ca. 90 resp. 70⁰C)
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Restwarmte industrie + biomassa
Toelichting technische oplossing HT- of MT-warmtenet (90 of 70⁰C) o.b.v. uitbreiden van bestaand warmtenet 'Het groene net', met restwarmte industrie (SABIC / Chamelot) en Biomassacentrale Sittard (BES) 
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen  Gevel/spouwmuurisolatie, isolerende kozijnen/deuren

Aantal woningen

832

Aantal koopwoningen 275
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 557
Aantal utiliteitsgebouwen 16
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Winkel, onderwijs, bijeenkomst, sport
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
848
Partners in de proeftuin Het Groene Net, Enexis, woningcorporaties Zowonen en Wonen Limburg, Stichting Dubbel Duurzaam, UNETO-VNI, Bouwend Nederland
Bewonersinitiatief (ja/nee) Nee
Start: 2018/2020/2022 2018
Toegekende rijksbijdrage (€)  4.804.881
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  5.286
Eigen bijdrage bewoners Ja
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Voor huurders betaald door woningcorporatie, voor particuliere eigenaren een betaalbaar geachte eigen bijdrage
Businesscase definitief Nee
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Naar verwachting gereed Nog niet bekend
One moment ...
    Cookie settings