Heeg, Súdwest-Fryslân

Ronde 3
Gemeente Súdwest-Fryslân
Wijk/dorp Heeg
Provincie Friesland
Omvang gemeente Middel
Bouwperiode wijk Divers

 

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.


Wijk typologie Bloemkoolwijk
Typologie woningen Alle typologieën
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing LT-/MT-warmtenet (ca. 30-55 resp. 70⁰C) met (Z)LT-bron
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing TEO
Toelichting technische oplossing LT- en MT-warmtenet o.b.v. aquathermie (TEO). Verschillende temperaturen warmtenet vanwege verschillende woningtypen/bouwjaar. 
Aantal woningen 1170
Aantal koopwoningen 799
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 371 (216 + 155)
Aantal utiliteitsgebouwen 104
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Kantoor, winkel, gezondheidszorg, onderwijs, bijeenkomst, sport, industrie, overig
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
1274
Partners in de proeftuin Energiecoöperatie Duurzaam Heeg, stichting Warm Heeg, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Energiewerkplaats Fryslân, woningbouwcorporatie Elkien, netbeheerder Liander
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2022
Toegekende rijksbijdrage (€)  3.970.860
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  4.094
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Naar verwachting gereed 2030
    Cookie-instellingen