Voorbereiding participatie - waarom

Een goed participatieontwerp is toegesneden op de omstandigheden die de warmtetransitie in een specifieke wijk kenmerken. Om per wijk een passende participatie- en communicatieaanpak te ontwikkelen, moet je weten met wat voor wijk je te maken hebt. Een goede wijkanalyse is hiervoor van belang.

Door informatie over de wijk te verzamelen en te weten wat er speelt, kun je beter inschatten hoe je de participatie bij de warmtetransitie aantrekkelijk kunt maken voor bewoners. Het geeft bijvoorbeeld aanknopingspunten om de warmtetransitie te koppelen aan andere opgaven die bewoners belangrijk vinden en waar zij graag betrokken bij willen zijn. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te voorkomen dat bewoners zich overvraagd voelen en participatiemoeheid optreedt.

Op basis van de kennis over de wijk, kun je ook nadenken over een communicatiestrategie voor de warmtetransitie in het algemeen, en het te ontwikkelen participatietraject in het bijzonder. Zie voor meer informatie ook: Bewonerscommunicatie.

Cookie-instellingen