Balans, autonomie en sturing

878 keer bekeken

Gemeenten hebben de regierol in het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpen. Essentieel is op welke wijze gemeenten die regierol invullen richting alle stakeholders die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak. En hoe gemeenten daartoe hun gemeentelijke organisatie inrichten. Dat betekent niet dat gemeenten alles zelf moeten of kunnen doen.

Regie is niet hetzelfde als sturing. Regie is zoeken naar een balans tussen autonomie en sturing. Partijen moeten hun eigen pad kunnen kiezen, maar er is ook sturing nodig om te zorgen dat de paden gezamenlijk leiden tot een wenselijke situatie. Bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en Uitvoeringsplannen is de regierol redelijk duidelijk. Om te komen tot een proces dat leidt tot en voor de daadwerkelijke uitvoering is dat nog minder uitgekristalliseerd en komt het nog meer aan op maatwerk.

enlightenedIn het stappenplan transitievisie warmte en stappenplan uitvoeringsplan helpen we je op weg bij het opstellen van een transitievisie warmte of uitvoeringsplan. En het onderzoek naar de regierol van gemeentes geeft concrete handvaten bij de invulling van de regierol. Lees bij organisatie-inrichting meer over hoe de regierol die de gemeente kiest invloed heeft op de hoe de organisatie daarop wordt ingericht. 

Samenvatting van het themaplan Regie & Organisatie

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"210090"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Kennis en leren

Wat weten we al? Waar bestaan nog onduidelijkheden? Wat kunnen we leren van anderen? Klik op deze tegel voor kennisproducten met meer informatie. 

Naar de kennisbank

Praktijkverhalen

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Praktijkverhalen","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"212950"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer praktijkverhalen

 

 

De warmtetransitie vraagt om veranderingen in het energiesysteem, van bron tot achter de voordeur. Het eigenaarschap en de benodigde kennis zijn verspreid over allerlei mensen en organisaties. Keuzevrijheid en lokale zeggenschap zijn daarom noodzakelijk.

Thema

Regie & Organisatie

Inhoud

Eindgebruiker
Gedrag

Tegelijkertijd is er samenhang nodig: de optel­som van de keuzes van alle betrokkenen moet ‘kloppen’. Regie is, kortom, een balans tussen autonomie en sturing

Zorgen voor samenhang

Naast nieuwe technieken zijn er nieuwe werkwijzen, samenwerkingsvormen en wettelijke kaders nodig. Van het aardgas af gaan vereist langdurige samenwerkingen tussen de betrokken partijen en gaat gepaard met grote onzekerheden. Daarbij zijn eigenaarschap en kennis verspreid over mensen en organisaties met verschillende behoeften. Belangrijk in deze complexiteit is de samenhang te bewaken.

Lees meer

Sturen op verschillende manieren

Gemeenten hebben verschillende middelen om te sturen. Er zijn vijf belangrijke middelen waarmee je als gemeente regie kunt voeren.

Lees meer

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.