Het bewonersinitiatief centraal: de teugels strak of juist ruimte geven

Steeds meer bewoners werken zelf aan aardgasvrij. De Participatiecoalitie deelde in de sessie hun inzichten op het gebied van bewonersinitiatieven. Energiecoöperatie Huibertstroom en de gemeente Vijfheerenlanden vertelden over de samenwerking tussen bewoners en de gemeente bij een aquathermieproject.


Vertrouwen creëren

Kirsten Notten, initiatiefnemer Energie Samen Buurtwarmte, vertelt over de lessen die de Participatiecoalitie het afgelopen jaar leerde. Dit ondersteuningsprogramma voor bewonersparticipatie begeleidt ongeveer 200 bewonersinitiatieven waarvan 61 samenwerkingen met gemeenten. “Bewonersinitiatieven beginnen met enthousiaste mensen en dit kan groeien tot een professionele organisatie.” Notten ziet dat koplopers grote groepen mensen weten te bereiken. “Zij kennen de buurt het beste, spreken hun buren aan en creëren hiermee vertrouwen.”

Coöperatief warmtebedrijf

De rol van de gemeente kan allerlei vormen aannemen en dit verschilt per wijk. “Het helpt om bewonersinitiatieven op te nemen in de transitievisie warmte zodat ze erkend worden binnen het beleid. Geef deze wijken ook prioriteit.” Notten is ook buurtbegeleider in Zwolle. “Het is belangrijk om samen kaders te maken. In Zwolle merk je dat de gemeente en het bewonersinitiatief bij elke stap van elkaar leren.” Notten gaf aan dat het naast een commercieel en een publiek warmtebedrijf ook mogelijk is om een coöperatief warmtebedrijf te starten: een warmteschap.

Inwoners centraal

Peter ten Have uit Everdingen besloot in 2019 om zich meer te richten op duurzaamheid. Na een oproep in de lokale krant zaten ze met veertien vrijwilligers aan tafel. Dit groeide in 2020 uit tot Energiecoöperatie Huibertstroom, waarvan Katharina Frede voorzitter werd. De gemeente Vijfheerenlanden sloot hier meteen op aan. Beleidsmedewerker duurzaamheid Vijfheerenlanden Noortje Beuvery: “In ons collegeprogramma is opgenomen dat de inwoners centraal staan en daarom werken wij graag samen met bewonersinitiatieven.”

Sterke basis

Beuvery vertelt dat zij druk bezig zijn met de transitievisie warmte. “De resultaten van de eerste analyse komen overeen met het initiatief in Everdingen.” Energiecoöperatie Huibertstroom wil gebruik maken van de rivier de Lek en richt zich daarom op aquathermie. Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ondersteunt het project. Beuvery: “Met z’n drieën hebben we een sterke basis voor samenwerking. NMU helpt ons bij het contact met de stakeholders.” Aan het einde van de sessie vertelt Katharina Frede dat het momenteel vanwege de coronapandemie lastig is om de bewoners bij het project te betrekken.

Cookie-instellingen