1.2 Onder professoren

Het Programma Aardgasvrije Wijken  heeft gerenommeerde wetenschappers gevraagd te reflecteren op de aardgasvrije wijkenaanpak. Dat resulteerde in een bundel met negen essays  vol inzichten, kritische noten en oplossingsrichtingen. In deze parallelsessie gaven vier wetenschappers een toelichting op hun essay. 

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Koppel ‘aardgasvrij’ aan ‘socialer’ 

“Veel mensen denken dat hernieuwbare energie automatisch een rechtvaardiger samenleving oplevert”, zei Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht. “Empirisch gezien is dat niet waar.” Hajer vertelde over wijken in Kopenhagen, Zürich en Toronto, waarin een eerlijker verdeling en duurzamer gebruik van middelen centraal staat. “Burgers denken bij ‘aardgasvrij’ dat ze iets wordt afgenomen – terwijl duurzaamheid juist een betere wereld kan opleveren. Inclusieve participatie kan weer zin in de toekomst genereren. Het is cruciaal om daarover beter te communiceren.”  

Rationeler denken 

Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg en TIAS Business School, liet zien hoe irrationeel mensen denken als het gaat om de energietransitie. Hij rekende voor hoe rendabel zonnepanelen zijn en benadrukte dat maar weinig Nederlanders ze aanschaffen. “Dat is toch vreemd? Waarom die weerstand? Dat moeten we onderzoeken – en communiceren over de financiële inzichten . Want ‘van het aardgas af’ is heel wat ingewikkelder dan zonnepanelen op je dak schroeven.”  

 

 

 

Meerdere technische opties 

“In elke wijk is er een set van ‘beste maatregelen’. Er is niet één oplossing die overal toepasbaar is”, zei Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft. Hij liet verschillende technische opties zien om de steden aan te sluiten op een warmtenet en warmtepompen, met warmte uit ventilatielucht, buitenlucht, oppervlaktewater en bodem. “Die aanpak kun je combineren met biobased, circulaire, modulaire woonsystemen”, zei hij. “De mogelijkheden zijn er al. We moeten het alleen nog dóen.” 

Transparantie

Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, pleitte voor transparantie en vertrouwen als leidende principes. “Zorg dat je helder hebt wat het complete verhaal is”, zei hij. “Reken uit hoe het zit met de kosten en de kilojoules en communiceer daarover. Een gedeelde empirische basis is van belang. Probeer uit te vinden welke problemen bewoners hebben en hoe je die kunt oplossen gekoppeld aan de warmtetransitie. Daarmee bereik je meer dan met van bovenaf opgelegde transitie waar mensen niets in zien. Laten we de krachten bundelen en aan de slag gaan!

Cookie-instellingen