1.1 Hoe te komen tot een betaalbare aanpak voor huishoudens

De betaalbaarheid van verduurzaming is een belangrijk knelpunt, zo bleek uit een onderzoek onder alle gemeenten. In het Klimaatakkoord van juni 2019 is woonlasten-neutraliteit een van de uitgangspunten. Maar hoe zorg je ervoor dat de woonlasten van de Nederlanders niet stijgen? Jurgen de Jong van Binnenlandse Zaken schetste drie maatregelen die hiervoor nodig zijn: goede financieringsmogelijkheden en subidies; lagere kosten door innovatie en opschaling in de bouwsector; aanpassing van de energiebelasting.   

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Warmtefonds biedt mogelijkheden 

Job Dieleman van Binnenlandse Zaken gaf uitleg over het Warmtefonds, dat op 3 februari in werking treedt. Vanaf dat moment kunnen particulieren gunstige leningen afsluiten voor het verduurzamen van hun woning. De rente is laag (2%) en de looptijd is 20 jaar. “Het is geen tovermiddel”, benadrukt Dieleman, “maar meer mensen kunnen hiermee kostenneutraal verduurzamen. We willen iedereen in staat stellen om mee te doen met het aardgasvrij maken van de wijk; financiering mag niet de beperking zijn.”  

Ook voor mensen zonder leenruimte 

Sommige huishoudens hebben te weinig ‘leenruimte’. Ook voor hen moeten mogelijkheden zijn voor het financieren van verduurzaming, bepleit Dieleman. “Ons doel voor juli 2020 is dat er een extra voorziening binnen het Warmtefonds is voor deze doelgroep.” Uitgangspunt is dat de maandlasten passen bij het budget dat ze hebben en dat er geen risico op restschuld is als ze de woning verkopen. “Ik maak mij sterk voor deze groep.”  

 

Verklein de groep 

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) heeft veel ervaring met deze doelgroep. Paul van Wezel van SVn heeft een paar tips om de groep te verkleinen: “Neem energiebesparing mee in de financieringsruimte. Als de energiekosten omlaag gaan, wordt het beschikbare budget groter. Dat biedt meer mogelijkheden.” Ook pleit Van Wezel ervoor om de levensduur van de maatregel mee te laten wegen bij de beoordeling van de lening. “En maak het Warmtefonds ook toegankelijk voor kleine verenigingen van eigenaren, waar minder dan acht woningen bij zijn aangesloten.”  

 

Banken willen meedoen 

Thomas Dekker van de Rabobank sprak de zaal toe over de nieuwe rol van de financiële sector. “De financiering van verduurzaming zal vaak met een hypotheek tot stand komen, dan zitten de mensen bij ons aan tafel. Wij willen een voortrekkersrol nemen, en ze wijzen op de mogelijkheden.” Het valt hem op dat veel huiseigenaren denken dat hun huis energiezuinig is, terwijl dat in de meeste gevallen niet zo is. “Slechts vijftien procent van de nieuwe huiseigenaren doet iets aan isolatie. Het is belangrijk om bewoners te enthousiasmeren.”  

Hete brij 

Vanuit de zaal klonk aan het einde van de sessie een kritische noot: “Het gaat steeds over kostenneutraliteit, maar we draaien om de hete brij heen. Aardgasvrij is duurder dan aardgas. Er zal geld bij moeten, linksom of rechtsom.”  

 
Cookie-instellingen