Netwerkplein

Het Netwerkplein vormde het middelpunt van het Congres Aardgasvrije Wijken. Tussen de vele sessies door was het een goede uitvalsbasis voor bezoekers om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.  

In gesprek met Johnny Janssen, gemeente Haaksbergen

Johnny Janssen, werkzaam bij de gemeente Haaksbergen, was een van de deelnemers van het congres. “Wij zijn een kleine gemeente, met maar een beperkte capaciteit op het gebied van duurzaamheid. We werken op dit moment onder meer aan een beleidskader grootschalige energievoorziening, de regionale energiestrategie en aan de warmtetransitie, en dat is veel voor zo’n kleine gemeente. Daarom is het voor ons heel belangrijk om kennis op te halen tijdens dit soort bijeenkomsten.

Bij ons in de buurt is een warmtenet bijvoorbeeld niet haalbaar.

Bij ons in de buurt is een warmtenet bijvoorbeeld niet haalbaar. Wij kijken nu naar alternatieve warmtebronnen, zoals rioolwaterzuivering en afvalverbranding. Daar wordt bij ons in de regio aan gewerkt, maar gaat die voorziening straks alleen de grote steden bedienen? Dat is nu nog niet duidelijk. All-electric is voor ons in elk geval geen optie: dat is veel te duur. 

Ik vind het een mooi congres.

Vandaag krijg ik een goed zicht op alle mogelijkheden. Ik vind het een mooi congres. Imposant, en veel groter dan ik had gedacht.”

 

 

 

Aardgasvrije missie

In Studio PAW lieten deelnemers zich fotograferen voor een ‘green screen’. Het werkte als volgt: je koos een van de drie achtergronden en formuleerde jouw missie op het gebied van aardgasvrij. De foto werd direct opgestuurd, zodat de deelnemers het konden plaatsen op social media. 

 

Een gesprek op hoog niveau

Wie op grote hoogte ervaringen wilde delen kon terecht bij Social Design. In de twee stoelen van ruim drie meter hoog trokken mensen zich regelmatig terug voor een goed gesprek.

 

In gesprek over alternatieve bronnen van warmte

Frank Schoof van het platform Geothermie was samen met zijn collega’s aanwezig om meer bekendheid te geven aan alternatieve bronnen van warmte, zoals geothermie (aardwarmte) en aquathermie. “Aquathermie is de warmte die gewonnen kan worden uit oppervlaktewater. Het gaat niet om hoge temperaturen, maar die warmte kan wel degelijk warmtenetten ondersteunen."

Dit congres helpt om alle betrokken partijen te informeren over wat er allemaal kan en niet kan.

"Willen we de warmtetransitie doen slagen, dan zal er nog veel moeten gebeuren in de gebouwde omgeving. Daar kunnen geo- en aquathermie aan bijdragen. Al dit soort vormen van energie zijn nodig om tot een dekkend verhaal te komen. Maar dan moeten deze energievormen wel meer bekendheid krijgen. Er is meer onderzoek en meer schaalgrootte nodig om ze goedkoper te krijgen. Dit congres helpt om alle betrokken partijen te informeren over wat er allemaal kan en niet kan, welke kennisvragen er nog zijn, en wat er nodig is aan bijvoorbeeld geld, fysieke ruimte en aanpassingen aan huizen.”

 

VR-brillen

Het PAW Experience Center werd officieel geopend op het Congres Aardgasvrije Wijken. Met behulp van een VR-bril konden deelnemers binnenkijken in drie gasvrije modelwoningen in Garyp, Purmerend en Assen. De bewoners van deze modelwoningen waren ook aanwezig en knipten het lint door. Vanaf februari kun je de modelwoningen ook op deze website bekijken. 

 

In gesprek met Suzanne Leeseman, bewoner aardgasvrije woning

“Vandaag wordt mijn woning hier gepresenteerd als praktijkvoorbeeld: hoe gaat ‘van het gas af’ in zijn werk? Zelf heb ik er alleen maar positieve ervaringen mee. Het riool in mijn wijk moest vervangen worden. De gemeente Purmerend zag dat als een mooie kans om een pilot te starten binnen PAW.

Ik heb nu een inductiekookplaat, met een extra groep in mijn meterkast.

Het is allemaal heel soepel verlopen: ik heb zelf niets hoeven regelen of betalen, ik werd overal goed van op de hoogte gebracht. Ik heb nu een inductiekookplaat, met een extra groep in mijn meterkast. Op zolder staat een unit voor het warmtenet. Dat gebruikt de bestaande leidingen. Ik kan gewoon via de thermostaat mijn verwarming hoger zetten.

Ik vind het fijn dat het nu gewoon allemaal goed geregeld is.

Ik ben er heel blij mee, ja. Gas is toch een beetje een sluipmoordenaar. Ik vind het fijn dat het nu gewoon allemaal goed geregeld is.  Daar wil ik vandaag graag over vertellen.”

Cookie-instellingen