3.6 Arnhem Presikhaaf: energietransitie voor een betere wijk

Deze sessie stond in het teken van de thema’s samenwerken, jongereninitiatief en communicatie.  Hoe betrek je een wijk bij de energietransitie? De zaal zat vrijwel helemaal vol. Er werden leuke gesprekken gevoerd tussen de jongeren, de bestuurders en de zaal.  

Je hoeft er niet altijd alles van te weten om nuttig te kunnen zijn.

Geef mensen de tijd om zich dingen eigen te maken.

Hoe je kinderen meer energiebewust kunt maken? Heb geduld!

Leerpunten

  • Enthousiasmeer jongeren voor de energietransitie door je (bijvoorbeeld als wethouder) op scholen te laten zien en daar je verhaal te vertellen. Dat werkt beter dan het verspreiden van informatie in een folder of krant.
  • Betrek professionals bij het project, bijvoorbeeld de wethouder, een bestuurder van de woningcorporatie etc. Dat gebeurde in Presikhaaf/Malburgen met het ‘10x10’-project bij Presikhaaf University (Energiediner). 
  • Bereik en betrek jongeren door aan te haken op de sociale media die zij gebruiken. Noot: bijna niemand in de zaal kende de genoemde sociale media. 
  • Heb aandacht voor de sociale omstandigheden van bewoners. De energietransitie staat in veel wijken niet als eerste prioriteit op de agenda. 
  • Maak gebruik van lokale jongeren als energiecoaches. Zij spreken de taal van de wijk en zijn er ook bekend. In Presikhaaf zijn ze met een tasje met energiebesparingmiddelen langs de deuren gegaan.  Ook iets kleins als een tochtstrip helpt!
  • Laat jongeren weten dat ze erbij horen. Ook hun mening is belangrijk en kan een bijdrage leveren. Dit geeft een positief en motiverend gevoel. Meestal spreekt men alleen met de ouders die de woning huren. 
  • Het betrekken van jongeren draagt niet alleen bij aan het aanpakken van de uitdaging op het terrein van aardgasvrij, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van de jongeren zelf. Ze krijgen er nieuwe vaardigheden en competenties door. 

 

Cookie-instellingen