3.2 Gluren bij de buren: het verhaal van gemeenten Utrecht en Purmerend

Tijdens deze sessie, georganiseerd door het Kennis- en Leerprogramma (KLP), luisterden ongeveer 80 deelnemers naar Anne-Jo Visser, opgavemanager energietransitie bij de gemeente Utrecht en Jaspert Verplanke, programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Purmerend. Daarbij stond de vraag centraal: hoe moet je regie voeren? Er was geen twijfel over óf de gemeenten op de een of andere manier een vorm van regie zouden moeten hebben. Deelnemers waren voornamelijk afkomstig van gemeenten.

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Regie

Beide sprekers vertalen het woord ‘regie’ als: de verhouding van de gemeente ten opzichte van de andere stakeholders, zoals netbeheerders en woningbouwcorporaties. Daarvoor is het belangrijk erachter te komen wat precies de belangen en drijfveren zijn van de andere belanghebbenden. Die belangen kunnen aan het begin van het proces anders zijn dan gedurende andere fasen van de transitie naar aardgasvrij. De regie is daarmee ook geen ‘one size fits all’, noch in de verschillende fasen, noch in verschillende wijken binnen één gemeenten.

Vormen van sturing

Regie door gemeenten kan dus gelijktijdig meerdere vormen aannemen. Anne-Jo Visser illustreerde dit met het model Nederlandse School van Openbaar Bestuur (NSOB, rapport Sedimentatie in sturing, p. 23).

Jaspert Verplanke illustreerde twee extremere vormen van regie. Ten eerste een hiërarchische sturing: de finale afweging en de financiële keuzes horen bij de gemeente: de gemeente moet inzage hebben in de budgetten en beslissingsbevoegd zijn bij tegengestelde belangen. Ten tweede een sturing gericht op samenwerking waarbij de stelling was: zonder hart geen relatie en zonder relatie geen regie. Een relatie kost tijd. 

 

 

Dit leidde zowel bij sprekers als bij het publiek, tot enkele uitspraken over regie voeren, zoals:

Regie gaat altijd over geld
Regie is de spelregels bepalen
Soms moet je de afwachtende regisseur zijn

 
Cookie-instellingen