3.1 De businesscase in de praktijk

Aan de hand van de eerste praktijkervaringen van 10 proeftuinen werd ingegaan op kosteneffectieve strategieën voor de wijkaanpakken van gemeenten. Vanwege griep werd deze niet gegeven door Taco van Hoek maar door Jelger Arnoldussen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Er was flinke belangstelling voor de presentatie.

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Proeftuinen

Jelger schetste de eerste resultaten van het EIB-onderzoek naar tien geselecteerde bestaande aardgasvrij-proeftuinen. Van deze tien waren er zeven nog zodanig in lijn met het oorspronkelijke plan van aanpak dat ze ook echt op basis van deze plannen konden worden onderzocht. Voor het onderzoek werden de plannen geanalyseerd en werden gesprekken gehouden met o.a. netbeheerders, bouwbedrijven en ingenieurs. 

Businesscase

De beelden van de proeftuinen verschilden sterk. Wel was duidelijk dat ze zonder overheidssubsidie allemaal een flink onrendabel deel hebben. Het onrendabele deel bij de proeftuinen met een warmtenet was het grootst. Wat opvalt is dat bij verschillende proeftuinen niet alle kosten worden meegenomen in de plannen, zoals verzwaring van het elektriciteitsnet of kosten voor vooronderzoek. Dit betekent in de praktijk dat een royale businescase is vereist. De definitieve resultaten van het EIB-onderzoek volgen na de zomer.

 
 
 

 

Leerpunten:

  • Vaak is er sprake van bekostigingsproblemen. Die zijn niet op te lossen met mooie financieringsoplossingen. 
  • Investeringen in isoleren van huizen tot schillabel B zijn veelal nog interessant, verdere isolatie is vaak onrendabel (afgezet tegen de energiebesparing en de huidige energieprijzen). 
  • Er is sprake van een ‘leenaversie’, hoe gaat dat worden opgelost?
  • Bij warmtenetten zijn in verhouding de proceskosten hoog, er is een duidelijke regierol noodzakelijk.
  • ‘Meekoppelkansen’ klinken mooi, maar blijken in de praktijk vaak tegen te vallen. De te koppelen zaken zijn ‘uit fase’ of het voordeel is toch kleiner.
  • Schaalsprong gaat wel kostenreductie opleveren, maar die reductie zal beperkt zijn. Lang niet alle kosten worden beïnvloed door een grotere schaal.
  • In diverse trajecten bleken senioren duidelijk te vallen in de groep “ik wil geen gedoe”. Daarvoor lijkt een aparte aanpak nodig.
 
Cookie-instellingen