2.6 Aardgasvrij maken van wijken combineren met andere fysieke opgaven

De sessie staat onder leiding van Froukje Taconis, Cateau Albers, Geiske Bouma en Marleen de Ruiter en gaat over het combineren van het aardgasvrij maken van wijken met andere fysieke opgaven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan PosadMaxwan en TNO opdracht gegeven dit te onderzoeken.

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Wijk centraal

De opdracht zet de wijk centraal. De wijk is een interessant schaalniveau om ambities te realiseren. Elke wijk is anders en dat vraagt voor elke wijk een specifieke aanpak. Er is een tegel ontwikkeld met daarop een afbeelding van een gemiddelde wijk in Nederland. In het onderzoek worden er factsheets gemaakt die de stand van zaken per transitie weergeven en wordt er gekeken naar de wijkdynamiek; wat is voor gemeente en bewoners een leidende transitie?

Opgaven combineren

Na de inleiding wordt er aan de deelnemers gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden en knelpunten om meerdere opgaven te combineren. De deelnemers zitten verdeeld over drie tafels en gaan na een voorstelronde met elkaar in gesprek. Er wordt aan de deelnemers gevraagd om samen na te denken over uitdagingen en hoe energie, klimaat, natuurinclusiviteit, mobiliteit, verstedelijking en sociaaleconomisch hierin passen.  

 

 


Informatie delen

Aan elke tafel zijn verschillende gesprekken, er is ruimte voor discussie, maar er wordt vooral veel informatie gedeeld over eigen projecten en werkzaamheden. De sprekers halen hier veel bruikbare informatie op voor het lopende onderzoek. In de toekomst zullen er meer sessies worden georganiseerd waarbij er hulp wordt gezocht van professionals in de praktijk.

 
Cookie-instellingen