2.4 Praktijkervaringen corporaties in de proeftuinen

De zaal was vol, met zo’n 60 deelnemers afkomstig van corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en adviesbureaus. Marlou Boerbooms en Niek Habraken presenteerden hun ervaringen met het aardgasvrij maken van wijken. Marlou deed dit vanuit de excursies naar de proeftuinen die zij met de Groene Huisvesters heeft georganiseerd in onder meer Purmerend, Tilburg en Zaanstad. Niek Habraken sprak als manager Verduurzaming en innovatie bij Kleurrijk Wonen (corporatie in de regio Rivierenland en Alblasserwaard). 

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Buurtwarmtepomp 

Niek presenteerde het concept van de Buurtwarmtepomp. Dit betreft een coöperatieve warmtebron, gebaseerd op warmte-koudeopslag.  De buurt wordt eigenaar van het warmtenet. De  oplossing is uitermate geschikt voor woningen met een C- of B-label: te goed voor de theemuts en te slecht voor lagetemperatuurverwarming. Hiervan staan er erg veel in Nederland. Met de Buurtwarmtepomp worden woningen verwarmd met hogetemperatuurverwarming, maar wel met een duurzame warmtebron. De woningen hoeven niet ingrijpend te worden geïsoleerd. Aandacht voor woonlastenneutraliteit is essentieel bij deze benadering. 

Betrokkenheid 

Marlou gaf aan dat betrokkenheid van bewoners van het grootste belang is. In Purmerend bijvoorbeeld werden sociale begeleiders ingezet, die soms ook aanpalende problemen konden oplossen (bijvoorbeeld een invalidenparkeerplek regelen). Het resultaat was een breed draagvlak, waarbij actief werd meegedacht. Niek Benschop van het ministerie van BZK licht desgevraagd de binnenkort te publiceren Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen toe. Een subsidieregeling van circa € 200 miljoen, bedoeld om huurwoningen aan te sluiten op warmtenetten. Per woning kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd. 

Dilemma’s 

Marlou schetste verschillende dilemma’s bij het aardgasvrij maken: 

  • Zoals het vollooprisico (corporaties zijn aantrekkelijk voor warmtebedrijven, maar lopen ook het meeste risico).  

  • Is er voldoende duurzame warmte in de toekomst? 

  • Het imago van de warmtebedrijven onder bewoners als monopolist, duur en niet duurzaam. 

  • De hoge prijs van warmte.  

  • Wederzijdse afhankelijkheid: verduurzaming naar aardgasvrij betekent dat de corporatie zijn besluiten niet langer autonoom kan nemen. 

De belangrijkste les van Niek Habraken: “Het klinkt als een cliché, maar gelijkwaardigheid is essentieel. Je bent afhankelijk van elkaar en je moet elkaar ruimte willen geven en willen delen.”  

 

 

Cookie-instellingen