2.3 Afweging warmtenetten en bronnen: wat past in mijn wijk?

Kennis over de winning van warmte via aquathermie of geothermie is nodig om keuzes te kunnen maken in de voeding van duurzame warmtenetten. De sessie, die vooral een informatief karakter had, werd verzorgd door Netwerk Aquathermie, Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerk

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Geschikt voor de bebouwde omgeving 

De sprekers leggen uit dat aquathermie de winning van warmte uit oppervlakte-, afval- en drinkwater is (Henk Looijen, zie foto hieronder) en dat geothermie de winning van warmte uit de bodem is (door Frank Schoof). Aquathermie is een ontwikkelde techniek die in 2050 kan voorzien in 43 procent van de warmtebehoefte van de gebouwde omgeving. De potentie van geothermie is niet bekend: op dit moment zijn er 25 installaties operationeel, allen in de glastuinbouw. De uitdaging is om geothermie geschikt te maken voor de gebouwde omgeving. 

Isoleren 

De warmte wordt getransporteerd via warmtenetten. Afhankelijk van de bron wordt het water opgewarmd tot 40, 70 of 90 graden Celcius, waarbij men spreekt van lage-, midden- of hogetemperatuurverwarming. Lagetemperatuurverwarming is geschikt voor goed geïsoleerde gebouwen (label A), midden- voor label C gebouwen en hogetemperatuurverwarming voor slecht geïsoleerde gebouwen (label G). In de zaal is er verbazing over de laatste groep, label G, omdat aardgasvrij maken zou moeten beginnen met het isoleren van gebouwen. Het warmtenet voorziet ook in warm tapwater. 

 

 

Opslag van warmte 

In koude periodes levert aquathermie uit oppervlaktewater onvoldoende warmte op. Daarom worden meerdere methoden voor tijdelijke ondergrondse opslag van warmte getoond. Er is in korte tijd veel kennis gedeeld. Te veel om te onthouden. Gelukkig is er een goed naslagwerk, namelijk de Leidraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW).  

 
Cookie-instellingen