1.6 Verleiding of dwang? Over doorzettingsmacht en experimenteerruimte

Vanuit de VNG vertelde Regina Koning de volle zaal over de opgave voor de gebouwde omgeving die voortkomt uit het Klimaatakkoord.  Dat richt zich op de jaren 2030 en 2050. Dit lijkt ver, maar terugrekenend moeten we nu aan de slag. Dit betekent mogelijk aanpassingen aan de Omgevingswet en de komst van een nieuwe Energiewet en Warmtewet. Voor de korte termijn is er de mogelijkheid van experimenteerruimte onder de Crisis- en Herstelwet.  

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Aftasten 

Vanuit BZK vertelde Monique Arnolds over de Crisis-en-herstelwet. Welke stappen worden ondernomen om tot een experiment te komen? We gaan met elkaar in gesprek over wensen en mogelijkheden en bereiden samen een experiment voor. Bestuurlijk tasten we de mogelijkheden af en kijken we of een experiment op te zetten is. We hebben continue contact over mogelijkheden en wensen met de gemeente. Uiteindelijk kan dat leiden tot het indienen van een experimentaanvraag door het college van Burgemeester en Wethouders bij de minister van Binnenlandse Zaken. Daarna volgt overleg over de experimentaanvraag en het samen vormgeven van het experiment. Dit is een zorgvuldig proces. Het aardgasvrij maken van wijken komt immers achter de voordeur. Daarover kunnen we altijd in gesprek.  

Mensen die niet willen 

In de zaal leeft sterk de vraag: hoe moeten we omgaan met de paar mensen die niet willen? Een andere reactie vanuit de zaal is: ‘Je hoeft niet meteen je aandacht te richten op de mensen die niet willen. Dat is mogelijk verspeelde energie.’ Er waren verschillende mensen in de zaal die verder willen praten over de mogelijkheden tot experimenten. 

Op 13 februari organiseert het Kennis- en Leerprogramma een bijeenkomst over de Crisis-en Herstelwet voor proeftuingemeenten en proeftuinen die een aanvraag voorbereiden.

 
Cookie-instellingen