1.3 Warme huizen: warmteoplossingen in vogelvlucht

Warmtenetten, warmtepompen, waterstof, groen gas. Hoe zit het nu precies? Deze mini-masterclass geeft een eenvoudig overzicht van welke warmteoplossingen de woningen en gebouwen in Nederland van aardgas af gaan helpen. Voor een overvolle zaal gaf Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, in sneltreinvaart een minicollege. 

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Oplossingen wel degelijk mogelijk 

De sessie begon met het filmpje Energieslaven waarin het energiegebruik van een Nederlands huishouden inzichtelijk werd gemaakt. Daarna liet DObbelsteen aan de hand van een aantal sheets zien dat de aarde wel degelijk opwarmt; dit om de discussies erover te ontkrachten. Ook de relatief grote CO2-voetafdruk van Nederland kwam aan bod. Er is echt iets aan de hand, aldus Van den Dobbelsteen. Vervolgens ging hij in op de wijze waarop oplossingen in de gebouwde omgeving wel degelijk mogelijk zijn; dit verduidelijkte hij met vele voorbeelden en onderzoeken van onder andere zijn studenten en afstudeerders. 

Enorme opgave 

All-electric, warmtenetten, hybride netten, warmtepompen en groen gas (waterstof, biogas en op synthetisch methaan) passeerden de revue. Naast algemene voorbeelden kwamen ook oplossingen op stedelijke schaal aan de orde, waarbij er met name voor de oude wijken een enorme opgave ligt. Over de nieuwbouw van woningen zei Van den Dobbelsteen: “Ik vind het belachelijk dat nu nog niet alles energieneutraal wordt gebouwd”. De Stappenstrategie om te komen tot een duurzame wijk is: 1. Research: bestudeer de lokale karakteristieken. 2. Reduce: Reduceer de vraag. 3. Re-use: herbruik (rest)stromen) en 4. Produce: Los de resterende vraag duurzaam op. 

 

Oppervlaktewater 

Veel tijd voor vragen was er niet meer. Op een vraag over de methaanuitstoot sprak Van den Dobbelsteen zijn zorg uit. Het ontdooien van de permafrost en het verdwijnen van toendra’s is zeer zorgelijk. Op de vraag of het koelen van het oppervlaktewater voor gebruik van duurzame energie geen problemen oplevert voor flora en fauna liet hij weten dat het oppervlaktewater in de regel nu al veel te warm is. Koelen is juist goed. 

Verticale zonnepanelen 

Een verrassend voorbeeld kwam voorbij: het plaatsen verticale zonnepanelen is zeer interessant en geeft een veel gelijkmatiger productie dan zonnepanelen op daken. 

 

 

Belangrijkste boodschap 

Er is echt iets aan de hand, maar in de gebouwde omgeving zijn oplossingen voorhanden.  

Cookie-instellingen