1.1 27 Proeftuinen na ruim één jaar: tijd voor reflectie

Jos van Dalen, programmadirecteur aardgasvrije wijken, gaat in op de uitkomsten van de zogenaamde reflectieve monitor. In het najaar zijn alle 27 proeftuinen bezocht om te spreken over de voortgang, de leerervaringen en de knelpunten. De open startvraag voor het gesprek was steevast “Hoe gaat het met jullie proeftuinaanpak?”. Hierna volgde een open en inventariserend diepgaand gesprek met de wethouder en projectleiders. Alle aspecten van de aanpak passeerden de revue. De oogst van deze gesprekken is verzameld en geordend in de Rapportage Reflectieve Monitor 2019

Benieuwd naar de presentatie? Je vindt ze op deze pagina per deel- en parallelsessie.

Bekijk de presentatie

 

 

Positief effect

De programmadirecteur trapte af met de constatering dat de huidige 27 proeftuingemeenten blij zijn deel te nemen aan het programma en dat dit een positief effect heeft naar andere wijken en buurten in de gemeente. Het eerste jaar was conform verwachting een jaar van plannen maken, overleggen en voorbereiden. In 2020 werken de meeste van de 27 gemeenten toe naar een definitieve businesscase en een aanbod voor de bewoners. In een aantal proeftuinen is al begonnen met de uitvoering.

 

Aansluitend schetste  Jos de belangrijkste bevindingen gerangschikt naar de zeven thema’s van het programma: Regie & Organisatie, Participatie & Communicatie, Kosten & Financiering, Technische Oplossingen, Wetgeving & Juridische randvoorwaarden, Datagedreven planvorming en Verbinden met andere opgaven. Deze bevindingen zijn te vinden in de rapportage.

 

Drie gemeenten aan het woord

Na de presentatie van het overall beeld kwamen drie projectleiders van gemeenten aan het woord. Op de openingsvraag ‘of zij zich herkenden in het door Jos geschetste algemene beeld’, volgde drie keer bevestiging. Projectleiders Willy Jansen (Loppersum), Peter Verheggen (Zoetermeer) en Marja Visser (Amsterdam) vertelden over hun specifieke opgaven en dilemma’s. Daarmee werd een complete en realistische inkijk geboden in de huidige stand van zaken van de proeftuinen.

 

 

Cookie-instellingen