Inspringen op behoeften: nieuwe leerkring en Meet & Greets

03-11-2021
4033 keer bekeken

Eind november starten twee nieuwe type activiteiten: een leerkring voor plattelandsgemeenten en twee Meet & Greets voor álle gemeenten die ervaringen willen uitwisselen over hun technische aanpak. PAW springt hiermee in op behoeften van gemeenten.

Leerkring Plattelandsaanpak Aardgasvrij

Op 22 november 2021 start de nieuwe leerkring Plattelandsaanpak Aardgasvrij, speciaal voor plattelandsgemeenten. Meerdere plattelandsgemeenten geven aan dat ze behoefte hebben om onderling in gesprek te gaan. De mogelijkheden, uitdagingen en dilemma’s rond de warmtetransitie in landelijk gebied zijn in veel gevallen anders dan in de stad. Op het platteland is een grootschalig warmtenet vaak niet mogelijk, en is er vaak sprake van meerdere kleine kernen. Over de uitdagingen die dit meebrengt, willen gemeenten graag onderling ervaringen met elkaar uitwisselen.

Verschillende thema's

Voor de online leerkring Plattelandsaanpak Aardgasvrij starten we met vier sessies. Maar als er behoefte aan blijkt, volgen er meer. In de leerkring staat de vraag centraal hoe je als plattelandsgemeente kunt komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving en wat je daarvoor nodig hebt in het landelijk gebied. Tijdens de leerkringsessies verken je deze vraag vanuit verschillende thema's. We starten met de technische mogelijkheden en wat die betekenen voor het proces. En we gaan aan de slag met kwesties rond financiering en participatie. De leerkring wordt voorbereid in samenwerking met een aantal gemeenten.

Meld je aan voor de leerkring Plattelandsaanpak Aardgasvrij

Waarom deelnemen?

Door deel te nemen aan deze leerkring krijg je de mogelijkheid om onderling uit te wisselen en van elkaar te leren. Bovendien leveren de bijeenkomsten je expertise op over opgaven zoals technische oplossingen, financiering en participatie, specifiek over het landelijk gebied. Alle handvatten, inzichten en kennis die de leerkring oplevert, verzamelen we in een pakket inspirerende voorbeelden, praktische handvatten en waardevolle inzichten die we actief delen met andere plattelandsgemeenten.  

Elkaar ontmoeten: Meet & Greets voor gemeenten

Elkaar ontmoeten staat centraal tijdens de nieuwe Meet & Greet-sessies op 23 november en 7 december 2021. Deze online sessies hebben geen inhoudelijk programma, maar wel alle ruimte voor jouw specifieke ervaringen en vragen, en het informeel uitwisselen hiervan met andere gemeenten.

Gemeenten hebben namelijk bij ons aangegeven dat ze behoefte hebben om laagdrempelig ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten met een vergelijkbare technische aanpak.

Je treft alle deelnemers via een online netwerkplatform (Remo). We zorgen voor verschillende online ruimtes waar je ervaringen kunt uitwisselen. Over de technieken maar ook over andere opgaven rond aardgasvrij, zoals financiering, governance, het verbinden van opgaven en datavoorziening. Er is ook een centraal online netwerkplein waar we elkaar ontmoeten. Tijdens de Meet & Greets zijn ook deskundigen aanwezig van het ECW, het PAW en het Ministerie van BZK, om eventuele vragen te beantwoorden. Genoeg gelegenheid dus om over de gehele breedte van aardgasvrij met elkaar in gesprek te gaan. 

Om te zorgen dat je relevante ervaringen kunt uitwisselen, gaat elke Meet & Greet over een specifieke technische oplossing voor het aardgasvrij maken van wijken.

23 november 2021: zeer lage temperatuurwarmtenetten

Meld je aan voor de Meet & Greet over zeer lage temperatuurwarmtenetten

7 december 2021: midden temperatuurwarmtenetten met een LT-bron of MT-bron

Meld je aan voor de Meet & Greet over midden temperatuurwarmtenetten met een LT-bron of MT-bron

De Meet & Greets zijn voor ambtenaren van gemeenten zowel met als zonder proeftuin.

Als deze online bijeenkomst succesvol uitpakt, organiseren we in 2022 meer Meet & Greets.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen