Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie gestart

23-01-2023
2694 keer bekeken

Vóór 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen zijn verduurzaamd. Gemeenten zijn regisseur van deze transitie en hebben een cruciale rol. Om gemeenten hierbij te ondersteunen met één loket, is op 1 januari 2023 het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) gestart.

Dit interbestuurlijke programma bouwt voort op de kennis en ervaring van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Beiden gaan over naar het NPLW en vormen met hun kennis, het programma proeftuinen, leerproducten en communities een belangrijke basis van het nieuwe programma. Bekijk voor meer informatie onderstaande animatie en/of kijk op NPLW.nl.

Het NPLW begeleidt gemeenten in hun regierol om alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken. Duurzaam verwarmde wijken zijn voorbereid op de toekomst en beter voor het klimaat. Gemeenten hebben als regisseur de verantwoordelijkheid om deze omslag naar duurzame warmte voor elkaar te krijgen. Zij zijn daarvoor de aangewezen partij, want in hun gebied stáán die woningen en andere gebouwen en juist zij kunnen eigenaren ervan in beweging brengen. Bijvoorbeeld met vergunningen, subsidies en communicatie & participatie. Maar gemeenten staan er niet alleen voor. Wij als NPLW lopen met ze op.

We begeleiden gemeenten door kennis en ervaring te delen, door praktische hulpmiddelen te ontwikkelen, door belemmeringen te signaleren en oplossingen te stimuleren en door samenwerking te bevorderen tussen uitvoerende partijen. Tegelijk monitoren we de voortgang van de aanpak in de gemeenten. Dat doen we samen met alle partners. Soms door de weg te wijzen of mee te zoeken, soms door een zetje te geven of het tempo op te voeren. Net wat nodig is om Nederland helemaal aardgasvrij te maken. Altijd met volle energie. En met het kompas op duurzaam verwarmde wijken in 2050. 

De komende maanden bezoeken de accounthouders van NPLW alle gemeenten in Nederland voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we ook de ambities in de warmtetransities en de gewenste ondersteuning.
 

Even voorstellen: NPLW

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen