Hoe zet het rijk de komende jaren in om samen de energietransitie te versnellen?

15-09-2022
2032 keer bekeken

Het kabinet heeft hiervoor de afspraken uit het coalitieakkoord over de energietransitie uitgewerkt in het Programma Versnellen Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO). Bekijk welke maatregelen het meest relevant zijn voor jou als gemeente.

Verschillende maatregelen voor de uitvoering van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen

Hieronder vind je een overzicht van enkele aangekondigde maatregelen die de uitvoering mogelijk maken of verbeteren.

De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw)

Deze aankomende wet zorgt ervoor dat gemeenten kunnen besluiten:

  • Wanneer en hoe een wijk (stapsgewijs) van het aardgas af gaat.
  • Met welk alternatief voor aardgas dit gebeurt.

In het ontwerp van deze wet wordt de transitievisie een verplicht programma onder de Omgevingswet. Dit krijgt de naam warmteprogramma. Een wijkuitvoeringsplan kan een vrijwillig programma worden.

Daarnaast ondersteunen de volgende maatregelen gemeenten:

  • Een handreiking over de uitwerking van betaalbaarheid (en woonlastenneutraliteit) in de wijkaanpak. Verwachte publicatie is eind dit jaar.
  • Aanpassing van het Dashboard Eindgebruikerskosten. De ontwikkeling van de energieprijzen, investeringskosten en rentetarieven worden onder andere toegevoegd.

Jaarlijks tot 800 miljoen beschikbaar voor uitvoeringskosten medeoverheden

Dit bedrag stelt het kabinet vanaf 2023 oplopend naar 2030 beschikbaar voor de uitvoeringskosten van het klimaatbeleid.

Beleidsmaatregelen warmtealternatieven

Betaalbaarheid voor bewoners; inzet op isolatie en energiebesparing

Er zijn verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden waar (ook) in de wijkaanpak gebruik van gemaakt kan worden, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en het Nationaal Warmtefonds.

De voorwaarden van de ISDE zijn aangepast waardoor het nu ook mogelijk is om subsidie aan te vragen voor één isolatiemaatregel.

De mogelijkheden van het warmtefonds worden per 1 november uitgebreid. Huishoudens met een kleinere portemonnee hoeven bijvoorbeeld vanaf 1 november geen rente te betalen op een lening om hun koophuis te verduurzamen.

Voor energiearmoede is er een toolkit ontwikkeld en vindt er op 20 september een webinar plaats. Dit webinar gaat over het toepassen van maatregelen op korte termijn.

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)

Om de lokale uitvoering te ondersteunen start op 1 januari 2023 het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). De huidige activiteiten van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) worden daarin voortgezet.

Meer informatie

Bekijk voor meer en uitgebreidere informatie de brief aan gemeenten.

Wil je nog meer weten? Bekijk de kamerbrief Aanbieding Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen