Rekenmodel voor het maken van een businesscase op wijkniveau

14-07-2022
4252 keer bekeken

PAW heeft een rekenmodel ontwikkeld. In deze tool kan je een keuze maken tussen drie scenario’s van warmtetechnieken: een warmtenet, all-electric oplossing of een stapsgewijze aanpak. In het gekozen scenario kan er een businesscase gemaakt worden voor elke partner in de warmteketen.

Thema

Kosten & Financiering

Inhoud

Betaalbaarheid
Businesscase
Kosten

Van de warmtebron tot de woningeigenaar. Dit geeft bijvoorbeeld inzicht in het uiteindelijke aanbod aan de bewoners in de wijk en waar er een onrendabele top bevindt in de warmteketen. De individuele businesscases gezamenlijk vormen een integrale businesscase op wijkniveau.

Ga naar het rekenmodel

Heb je vragen bij het gebruik het rekenmodel? Neem contact op met de Helpdesk van het Programma Aardgasvrije Wijken. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen