Programmadirecteur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

04-07-2022
3188 keer bekeken

Maureen van Eijk wordt met ingang van 15 augustus 2022 directeur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), een interbestuurlijk programma in oprichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Economische Zaken, de VNG en het IPO.

Drs. M. (Maureen) van Eijk is sinds 1993 werkzaam voor de gemeente Amsterdam. Op dit moment is zij Kwartiermaker Energie voor deze Stad. Van 2020 tot april 2022 was zij kwartiermaker Masterplan Samen Nieuw-West. Programma Samen Nieuw-West is één van de 16 gebieden die onderdeel uitmaken van het Nationale Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarvoor was Maureen programma­directeur Amsterdam Klimaatneutraal.

De klimaatopgave is één van de grootste maatschappelijke opgave van deze tijd en de opgave is urgent vanwege de klimaatverandering, de hoge gasprijzen en de noodzaak onze geopo­litieke energieafhankelijkheid te verminderen. De komende jaren komt het in de warmte­transitie aan op de versnelling en opschaling in de uitvoering. Gemeenten hebben in de gebouwde omgeving de regie en zullen daarbij worden ondersteund vanuit dit nieuw op te richten Nationaal Pro­gramma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Aan dit interbestuurlijke programma zijn behalve de opdrachtgevers ook Netbeheer Nederland, Aedes en de Unie van Waterschappen nauw verbonden. Het nationaal programma bouwt voort op het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertisecentrum Warmte en zal 1 januari 2023 starten.

Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie, ministerie van Binnen­landse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Maureen heeft veel ervaring als programmadirecteur in het ge­meentelijke domein. Ze is mensgericht, maar ook pragmatisch en kordaat in haar sturing. We verwachten dat ze dit nieuwe programma goed in de benen kan zetten en zowel een voortvarende start kan maken met het bouwen van het team als in de samenwerking met alle stakeholders.” 

Maureen van Eijk: We staan met z'n allen voor een enorme opgave op het gebied van klimaat en energie. Die opgave gaan we alleen realiseren als we onze krachten bundelen. Ik voel me vereerd dat ik een programma mag ontwikkelen en aansturen dat erop gericht is dat te doen wat nodig is om de uitvoering te versterken.”.  

Maureen studeerde Politicologie, specialisatie Bestuurskunde, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnen­landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen