Update voortgangsrapportage transitievisie warmte

08-02-2022
3236 keer bekeken

Nu de deadline voor het opstellen van de transitievisies warmte is verstreken, is het tijd voor een nieuwe voortgangsrapportage. Hoe staat het er voor in Nederland? Op 7 februari hebben gemeenten een nieuwe uitnodiging ontvangen om de rapportage in te vullen, graag voor 23 februari.

Waarom een voortgangsrapportage TVW’s?

Om de resultaten van de transitievisies warmte te inventariseren, zetten het Rijk en de VNG periodiek een voortgangsrapportage uit. Eind 2020 en halverwege 2021 zijn gemeenten al eerder gevraagd om deze rapportage in te vullen en de tussenstand door te geven. Zo krijgen we een beeld van de transitievisies warmte in Nederland. Hoe tellen de gegevens in de transitievisies op tot de afgesproken 1,5 miljoen woningequivalenten die in 2030 verduurzaamd of van het aardgas zijn. 

Resultaten bekend maken

De Tweede Kamer wordt medio maart geïnformeerd over de resultaten. Die worden samen met de definitieve transitievisies warmte ook gepubliceerd op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken. Stakeholders, zoals netbeheerders, woningcorporaties, kennisinstituten, etc. kunnen deze informatie benutten.

Deelnemen

Informatie over hoe je kunt deelnemen, kun je vinden op: Deelnemen aan de rapportage transitievisie warmte - Programma Aardgasvrije Wijken

Meer informatie over de voortgangsrapportage en over ondersteuning tijdens het opstellen van de transitievisie warmte, kun je vinden op: www.aardgasvrijewijken.nl/tvw/voortgang

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen