Lokale partners, bewoners en ondernemers onmisbaar

01-12-2021
5603 keer bekeken

De gemeente Ermelo heeft een ‘Wijk van de Toekomst’ waar al een paar jaar wordt gewerkt aan de warmtetransitie. Samen met lokale partners en bewoners. Dat leverde veel informatie op voor de transitievisie warmte. In gesprek met Marcella en Stefan over het profijt van vruchtbare samenwerking.

Voorloper

Nog voordat Ermelo aan de transitievisie warmte begon, was er al een ‘proeftuin’ in de gemeente, de Wijk van de Toekomst. Een voorloper in de warmtetransitie, gestart met geld uit eigen gemeentebeurs, nu met een forse subsidie van de provincie Gelderland. Daar is de gemeente vanaf 2017 samen met bewoners, woningcorporatie, netbeheerder, energiecoöperatie en stakeholders aan de slag om van het aardgas af te gaan. “De Wijk van de Toekomst heeft belangrijke informatie geleverd voor de transitievisie warmte”, zegt Stefan Ramaker, adviseur wonen en duurzaamheid. Omdat we daar al aan het leren en uitvinden waren wat kan en waar we nog kunnen verbeteren.”

Eensgezind, doelgericht en ambitieus

De transitievisie warmte is inmiddels vastgesteld. Marcella van Wagensveld, projectleider wonen en duurzaamheid is er blij mee. “Blij omdat we de visie samen hebben gemaakt. Samen met de lokale partijen hebben we ons sterk gemaakt een visie te ontwikkelen waar we allemaal achter konden staan. Eensgezind in de overtuiging dat duurzaamheid een topprioriteit is. We hebben het geluk dat onze partners - de woningcorporatie, de energiecoöperatie, de netbeheerder en andere stakeholders - flink vooruitlopen als het om duurzaamheid gaat. En ook Ermelo zelf is een ambitieuze gemeente: al in 2009 hebben we bepaald dat we in 2030 energieneutraal willen zijn en in 2035 klimaatneutraal. Door samen doelgericht en met ambitie bezig te zijn - meteen een paar tips voor andere gemeenten - is het ons gelukt om een visie op tafel te leggen met zuivere, heldere uitgangspunten en randvoorwaarden.” 

Samen met bewoners 

De gemeente organiseerde bijeenkomsten voor geïnteresseerde bewoners toen de transitievisie warmte gemaakt werd. “Maar”, zegt Van Wagensveld, “een visie is best wel ‘hoog over’. We zullen meer bewoners tegenkomen in de concretere uitvoeringsplannen per wijk of buurt.” 

In de Wijk van de Toekomst is Ermelo al bezig met zo’n uitvoeringsplan. En daar spelen bewoners inderdaad een grote rol in, vertelt Ramaker. “We luisteren goed naar hun wensen en inzichten. Een voorbeeld. Er is breed draagvlak voor de isolatie van woningen. Mensen praten erover, zien hun buurman bezig en gaan zelf ook aan de slag. Maar de volgende stap, volledig van het aardgas afgaan, is een ander verhaal. Daarom hebben we besloten nu ook de hybride oplossing te onderzoeken, die inwoners zelf aandroegen. Voor een tussenoplossing is juist veel draagvlak. We respecteren elkaars meningen en belangen, en kijken wat haalbaar is. We durven te leren: soms gaat iets goed, soms ook niet. Voor de voortgang moet je een bepaalde flexibiliteit houden. Die kennis en ervaring, mede ingebracht door bewoners, konden we gebruiken voor de transitievisie warmte.” 

Voor plannen op bedrijventerreinen hebben we ruim plaats gemaakt. Dit doen we samen met de stichting Energieke Regio, die bedrijven helpt bij verduurzamen.

Samen met ondernemers 

Er is niet alleen aandacht voor woonwijken in de transitievisie warmte. Van Wagensveld: “We hebben ook voor plannen op bedrijventerreinen ruim plaats gemaakt. Op een ervan inventariseren we bijvoorbeeld hoe ver ondernemers zijn en welke plannen ze zelf al hebben. Dit doen we samen met de stichting Energieke Regio, die onder meer bedrijven helpt bij verduurzamen. Het doel is veel meer samen te gaan doen op weg naar een heel nieuw energiesysteem, want alleen krijgen we dat als gemeente niet voor elkaar. We kunnen hooguit aanjager zijn. En die rol nemen we, bijvoorbeeld door ondernemers aan te sporen samen te werken met de bedrijvenkring en de energiecoöperatie. Dat werkt!”

Samen met andere gemeenten 

Ermelo benoemt in de transitievisie warmte expliciet de samenwerking met andere gemeenten. Op het niveau van de Regionale Energie Strategie (RES) bijvoorbeeld. Daarin worden duurzame energiebronnen in de regio in kaart gebracht en gekoppeld aan de vraag naar energie in alle gemeenten. Van Wagensveld: “In de regio Noord-Veluwe werken we nauw samen. Wat ons bindt, is dat we over onze gemeentegrenzen heen kijken. We zien allemaal dat de opgave groter is dan de eigen gemeente en ieder levert daarin z’n bijdrage.” 

Samen met collega’s

Ermelo loopt voorop, zeker op het gebied van duurzaamheid: met zonnepanelen op grote daken en onderwijsinstellingen, en in de Wijk van de Toekomst. Van Wagensveld: “We doen veel, en dat kan alleen maar samen met onze collega’s binnen de organisatie, die hun enthousiasme op elkaar overbrengen. We komen wel vaak tijd en geld tekort, maar blijven enthousiast en proberen met beperkte middelen de juiste dingen te doen. Een van de uitgangspunten van de transitievisie warmte is dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dat geldt voor bewoners, maar ook voor de gemeente!” 

Lees hier de complete transitievisie warmte van de gemeente Ermelo

Tekst: Carla van den Bergen
Foto’s: Valerie Kuypers

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen