Nationaal isolatieprogramma

01-12-2021
5337 keer bekeken

Het nationaal isolatieprogramma is onlangs gepresenteerd. Dat biedt mogelijkheden voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om de woning beter te isoleren. De maatregelen variëren van verhoging van de landelijke subsidie tot lokale aanpakken voor de slechtst geïsoleerde woningen.

Subsidies koopwoningen omhoog

Meer mensen stimuleren om hun woning te isoleren. Dat is het idee achter het nationaal isolatieprogramma waar op Prinsjesdag 514 miljoen euro voor uitgetrokken is. De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s gaan in januari van 20% naar 30%.

Aanpak huurwoningen

Er is 100 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming van corporatiewoningen en particuliere huurwoningen. Verhuurders worden ondersteund via de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). Vanaf 2023 is hier structureel 104 miljoen euro voor beschikbaar. Daarnaast worden naar aanleiding van de verlaging van de verhuurderheffing, met AEDES afspraken gemaakt vooral de slecht geïsoleerde sociale huurwoningen aan te pakken.

Lokale aanpak

Om huishoudens te kunnen bereiken die aanvullende ondersteuning nodig hebben, zet het isolatieprogramma ook in op een lokale aanpak. Gemeenten krijgen de ruimte om aan te sluiten bij de al bestaande aanpak, instrumentenkeuze en infrastructuur. De middelen voor de lokale aanpak komen bovenop de 150 miljoen die al uitgetrokken is voor hulp in energie besparen voor  huishoudens die het hardst getroffen worden door de stijgende gasprijzen.   

Klik hier voor de kamerbrief over het nationaal isolatieprogramma

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen