Inwoners Delft weten er alles van!

17-11-2021
6348 keer bekeken

De contouren van de transitievisie warmte van de gemeente Delft werden al enkele jaren geleden getekend. Inwoners, bedrijven en partijen in de stad werkten vanaf 2018 mee aan wat ten slotte het Warmteplan Delft 2021 is geworden. Arjen Rijsdijk, adviseur energietransitie, is er trots op.

Delfts Doen

Woon je in Delft dan weet je vast en zeker dat er heel wat gaande is rond de overgang naar duurzame warmte. Omdat de roep ‘Delft aardgasvrij’ al klinkt sinds 2018. En omdat de gemeente er alles aan doet om bewoners te bevragen en ze te betrekken bij de plannen rond de energietransitie. “Daarvoor gebruiken we een participatiemethode, Delfts Doen”, zegt Arjen Rijsdijk. “Kern daarvan is zo snel mogelijk in een proces bewoners en partijen in de stad betrekken. Die methode hebben we ook toegepast toen we de transitievisie warmte maakten, ons Warmteplan Delft 2021.”

Voortborduren

Het Warmteplan kwam bepaald niet uit de lucht vallen. Al in 2012 startte het programma Delft energieneutraal 2050. En in 2018 waren er drie bewonersavonden om informatie op te halen hoe een warmteplan eruit moest zien. Er kwam een lijst met acht punten uit waaraan zo’n plan moest voldoen, zoals ‘de gemeente betrekt actief partijen uit de stad’ en ‘de gemeente maakt informatie actief bekend en breed toegankelijk.’ “Die acht punten hebben we als basis gebruikt voor de transitievisie warmte, waarin we in feite voortborduurden op alles waarmee we al bezig waren.”

Professionals en semi-professionals

Adviesbureau CE Delft werd ingeschakeld, er kwam een projectgroep met professionals, en ook een klankbordgroep dacht mee: leden van wijk- en buurtverenigingen, huurdersorganisaties, ondernemersnetwerken en het Platform Energietransitie. Daarnaast sloten bewoners zich persoonlijk aan om mee te praten. “De klankbordgroep moest toetsen of de plannen van de gemeente voldeden aan de eerder genoemde acht punten. Maar het bleef niet bij toetsen. In een stad als Delft – met veel mensen die ook zelf veel weten over dit onderwerp - kun je dat eigenlijk wel verwachten. We hebben de opmerkingen en kritiek ruimte gegeven in het plan.”

Arjen Rijsdijk

Veel mensen bereikt

Drie digitale stadsgesprekken, twee webinars en een enquête verder, was de input van inwoners voor het Warmteplan zo goed als compleet. “Zij stelden honderden vragen, die we allemaal op onze website hebben beantwoord. En zij gaven inzicht in wat ze belangrijk vinden en waarover ze zich zorgen maken. We hebben niet heel de stad bereikt, maar wel veel mensen. Zo’n 2.000 inwoners hebben de enquête ingevuld, bij de stadsgesprekken waren er drie keer honderdvijftig mensen en de streaming van die gesprekken op sociale media trok zo’n 2.000 tot 3.000 bezoekers. Alle huurders- en wijkverenigingen zijn aangehaakt. Daar ben ik trots op!”

Al warmteprojecten gaande

Nu ligt er een ontwerp-Warmteplan dat in opvallend heldere taal, minutieus invult hoe Delft de warmtetransitie gaat aanpakken, wat de mogelijkheden zijn in de wijken en waar te beginnen. Of liever: waar te vervolgen, want er lopen al drie warmteprojecten. Het ‘Open Warmtenet Delft’, samen met vier woningcorporaties. WarmtelinQ een leiding door de stad, die restwarmte transporteert uit het Rotterdamse havengebied naar Den Haag en Leiden, en zo het warmtenet van warmte kan voorzien. En een geothermie-boring bij de TU Delft. Rijsdijk: “Deze drie ontwikkelingen hebben invloed op ons Warmteplan en hebben ook een regionale uitstraling. Want de warmte in Zuid-Holland is een regionaal vraagstuk, met een regionale oplossing. Ons warmteplan heeft dus ook een relatie met de Regionale Energie Strategie en de Regionale Structuur Warmte.”

We blijven steeds uitleggen dat dit een visiedocument is. Ook over de uitvoeringsplannen per wijk kan straks iedere wijkbewoner blijven meepraten.

Omgevingsvisie

Het ontwerp-Warmteplan lag ten slotte ter inzage met de vraag aan de stad: wat vindt u ervan? Rijsdijk: “We hebben dit proces om te komen tot het Warmteplan en de besluitvorming ervan precies zo aangepakt als we met de Omgevingsvisie Delft hebben gedaan. Een bewuste keuze. Want het Warmteplan staat niet op zichzelf maar is met de vaststelling ervan direct onderdeel van de Omgevingsvisie.”

Concreet zijn

En wat vond de stad ervan? “Verschillende reacties gingen minder over de visie maar zijn concrete vragen: kan het warmte-alternatief voor mijn buurt nog veranderen? Heb ik daarbij nog wel kans om mee te praten en te denken? Dat blijkt een lastig onderwerp: we moeten steeds blijven uitleggen dat dit een visiedocument is, en dat ook in het vervolg – de uitvoeringsplannen per wijk – iedere wijkbewoner kan blijven meepraten. Zo duidelijk mogelijk zijn is dus de les!”

Interesse? Lees het Warmteplan Delft 2021.

Tekst: Carla van den Bergen
Foto’s: Valerie Kuypers

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen