Extra geld voor verduurzaming van woningen en gebouwen

07-10-2021
2894 keer bekeken

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend 1,3 miljard euro uit te trekken voor isolatie, warmtepompen en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Ook is er financiële ondersteuning voor gemeenten en energieregio’s voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Isoleren en warmtepompen

Er is 514 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nationaal isolatieprogramma dat erop gericht is versnelling aan te brengen in het isoleren van woningen. Dit geld is er voor zowel koop- als huurhuizen en speciaal bedoeld voor het verbeteren van huizen die nu nog een slechte energieprestatie hebben. Bewoners worden ondersteund met bijvoorbeeld vouchers. Voor hybride warmtepompen trekt het kabinet 288 miljoen euro uit. De hybride warmtepomp kan een goede opstap zijn naar aardgasvrij.

Maatschappelijk vastgoed en verdere ondersteuning

Daarnaast wordt 525 miljoen euro vrijgemaakt voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Dit geld wordt gebruikt om de verduurzaming van zowel rijksvastgoed als gemeenten een impuls te geven. Het gaat bijvoorbeeld om gebouwen van politie, justitie en defensie, ziekenhuizen en scholen. Er is een extra reservering van €3 miljard voor de SDE++ voor geothermie en aquathermie projecten. In 2022 is verder 70 miljoen euro voor beschikbaar voor uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord waarvan 20 miljoen euro beoogd is voor het werk aan de Regionale Energie Strategieën.

Wat betekent dit voor PAW

Een demissionair kabinet levert een beleidsarme begroting. Desondanks is er vanwege de urgentie extra geld uitgetrokken voor de woningmarkt en verduurzaming van woningen en gebouwen. Dat laatste om de korte termijn Urgenda-doelen tot 2024 te halen. Het is aan een volgend kabinet om prioriteiten en middelen te bepalen voor verdere uitvoering van de klimaatopgave in de gebouwde omgeving.

Lees het bericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen