Tijs van Gisbergen: Een solide basis voor ‘het echte werk'

21-09-2021
4340 keer bekeken

Een huishoudboekje, een Digitale Dialoog en ‘de Tilburger Tafel’ met inwoners hebben een stimulerende rol gespeeld voor de Tilburgse ‘transitievisie warmte’. Die is in een vergevorderd stadium. Nu komt het echte werk, zegt Tijs van Gisbergen, adviseur energietransitie. Wat is het verhaal?

Wat en hoe?

Van het aardgas af en over op alternatieve warmte. Gemakkelijk gezegd, maar ‘wat gaat dat kosten?’ Dat is in Tilburg steevast de eerste vraag als je begint over de warmtetransitie. Tijs van Gisbergen: “In de transitievisie warmte komen financiën uitgebreid aan bod. Maar natuurlijk moet ook de ‘wat’-vraag erin staan: wat kunnen in Tilburg alternatieven zijn voor aardgas? Hoe pak je het aan en wanneer is welk gedeelte van de stad aan de beurt?”

Van interviews tot uitgangspunten

De gemeente Tilburg ging zo’n twee jaar terug voortvarend aan de slag. Begon met interviews met betrokken partijen in de stad om te kijken hoe de warmtetransitie-vlag erbij hing. Maakte daarna een plan van aanpak, en werkte met een stuurgroep - gemeente, netbeheerder, energiecoöperaties, woningcorporaties, huurdersbelangen, bedrijfsfederatie, de universiteit – een technisch-financiële analyse uit. Dit op basis van uitgangspunten die de gemeenteraad had vastgesteld.


Samen

Van Gisbergen: “Vanuit een open en constructieve houding – op ‘de Tilburgse manier’ - zijn we tot een plan gekomen waar iedereen achter kon staan. Daar ben ik blij mee. Dat is alvast een tip aan andere gemeenten: zoek elkaar op, doe het samen, want in de uitvoering heb je elkaar ook nodig.”

Dat is alvast een tip aan andere gemeenten: zoek elkaar op, doe het samen, want in de uitvoering heb je elkaar ook nodig.

De financiën

En, al enig idee wat het de Tilburger gaat kosten? “Een terechte vraag, waarop we het antwoord goed wilden voorbereiden. Daarom hebben we in het financiële gedeelte van de analyse ‘het huishoudboekje van de Tilburger’ inzichtelijk gemaakt. We vergelijken daarin wat je nu betaalt aan elektriciteit, aardgas en warmte met wat je gaat betalen als je niets doet, en wat als je overstapt op een alternatief. We hebben de actuele kosten op buurtniveau inzichtelijk. Zo kunnen we straks, als we de wijken ingaan, het gesprek voeren en uitdiepen op basis van concrete informatie. Een solide basis dus.”

De inwoners aan zet

Hiermee klopte Tilburg bij de inwoners aan. “We organiseerden een ‘Digitale Dialoog’ met de stad. 1700 deelnemers beantwoordden online vragen als: wat vind je belangrijk, waarover heb je zorgen, en wat zou je zelf willen doen? Zij kregen ook de antwoorden van anderen te zien en konden met punten aangeven hoe belangrijk ze een antwoord vonden. Zo kregen we een beeld van hoe de inwoners erin staan. Deze dialoog zorgde echt voor een verrijking van het plan.”

Vervolgens richtten we een ‘Tilburger Tafel’ in, waar inwoners konden discussiëren over wat de Digitale Dialoog had opgeleverd. Ook werd hier de ontwikkelrichting van de stuurgroep getoetst. Vanuit deze bevindingen volgde een advies aan de gemeenteraad. “Aan de Tafel hoorden we nuances, heel waardevol! Deze manier om inwoners te betrekken – de Dialoog en de Tafel – is echt een aanrader!”

Straatinterviews

Positieve geluiden over burgerparticipatie, maar Van Gisbergen zegt ook: “In Tilburg wonen ruim 220.000 mensen van wie er 1.700 hebben meegedaan aan de Dialoog. Het onderwerp leeft dus nog lang niet bij iedereen. Uit sommige wijken kwam bijna geen reactie. Dan moet je je informatie op een andere manier ophalen. We zijn de straat opgegaan en hebben ter plekke - op kleine schaal - vragen gesteld.”

Alternatieven

Terug naar de analyse die de stuurgroep maakte. “Behalve de kosten, inventariseerden we natuurlijk voor de stad de mogelijke alternatieven voor aardgas; de CO2-uitstoot per alternatief, warmtebronnen in de omgeving; en of die warmtebronnen, een warmtenet bijvoorbeeld, in de straten passen. Een visie op stadsniveau helpt al enorm om vaart te maken als we straks de wijken ingaan.”

Randvoorwaarden nog niet ingevuld

Vaart maken, dat wil de gemeente graag. Maar er zijn hindernissen. Van Gisbergen: “Veel randvoorwaarden op rijksniveau – zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord - zijn nog niet ingevuld, zoals woonlastenneutraliteit, voldoende bevoegdheden in wet- en regelgeving en voldoende middelen voor gemeente, woningcorporaties en netbeheerder. Pas als die randvoorwaarden zijn ingevuld, kunnen we de visie uitvoeren. Hier past een tweede tip: wees transparant naar inwoners en partners over wat je wel en niet weet.”

Geïnteresseerd? Lees meer over de Tilburgse aanpak van de transitievisie warmte!

Tekst: Carla van den Bergen
Fotografie: Valerie Kuypers

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen