Update vanuit de leerkringen van proeftuingemeenten

08-09-2021
3658 keer bekeken

Dit jaar zijn vier leerkringen rondom technische oplossingen gestart voor gemeenten met een proeftuin. De tips die daaruit voortkomen delen we met álle gemeenten. Lees meer over deze tips, de online community en het terugkijken van het webinar over de Standaard en streefwaarden.

Welke technische leerkringen zijn opgestart?

Sinds eind vorig jaar zijn alle proeftuinen verdeeld over vier leerkringen, waarbij de verdeling is gebaseerd op de technische aanpak, te weten:

  1. All-electric, hybride oplossingen en duurzame gassen
  2. (Zeer) lage temperatuur warmtenetten
  3. Midden temperatuur warmtenetten met een LT-bron
  4. Midden temperatuur warmtenetten met een MT-bron

Met deze leerkringen bieden we proeftuingemeenten met een vergelijkbare technische aanpak de mogelijkheid om onderling kennis uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en best practices, vraagstukken en tips met elkaar te delen. Daarnaast signaleren we uitdagingen en knelpunten die nog moeten worden opgelost.

Tips uit de leerkringen op de website

Hoewel de leerkringen uitsluitend toegankelijk zijn voor de gemeenten met een proeftuin en een vertrouwelijk karakter hebben, delen we de tips die voor álle gemeenten relevant zijn. Een overzicht van tips uit de eerste twee rondes van leerkringen staat op de website.

Naar de webpagina

Onderling uitwisselen van informatie via de online community 'Technische leerkringen'

Aanvullend op de leerkringen maken we gebruik van een online community, waarin zowel deelnemers van de leerkringen als andere gemeenten informatie (producten, documenten) kunnen uitwisselen via een besloten omgeving. Ook kunnen gemeenten hier met elkaar in gesprek op het Forum. Ook lid worden? Neem dan contact op via Christine.vanZuijlen@vng.nl.

Terugkijken: het webinar over de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie

De Standaard en streefwaarden zijn een feit: ze zijn vastgesteld en hebben inmiddels ook een plek op het energielabel. Maar wat houden de Standaard en streefwaarden nu precies in en met welk doel zijn ze vastgesteld? In het webinar van 9 juli 2021 zijn we ingegaan op deze vragen.

Kijk het webinar

Oproep: deel je voorbeeld van ‘technische’ informatie naar bewoners

Iedere gemeente zal bewoners willen voorzien in ‘gemakkelijke’ technische uitleg over allerlei warmte-opties of de te treffen maatregelen aan de woning. Maar hoe doe je dat handig en begrijpelijk? Door als gemeenten onderling deze informatie met elkaar te delen, kunnen slimme ideeën van elkaar worden overgenomen en hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. We werken daarom aan het opzetten van een soort ‘bibliotheek’ waar gemeenten inspiratie kunnen opdoen met elkaars producten. In de online community is een uitwissel/inspiratiemap ‘Technische informatie naar bewoners’ aangemaakt.

Heb je informatiemateriaal voor bewoners ontwikkeld en wil je dat delen? Graag! Je kan de bestanden uploaden naar de online community of per e-mail sturen naar Christine.vanZuijlen@vng.nl.

Wil je juist inspiratie opdoen omdat je nog aan het begin van dit proces staat? Meld je dan aan voor de online community.

Oproep: deel je ‘How low can you go?’ en ‘Zet ‘m op 50⁰C of 60⁰C' meetresultaten

We weten dat een aantal organisaties zoals Milieu Centraal en gemeenten, onderzoeken hebben uitgevoerd naar het verlagen van de temperatuur van cv-ketels. Door het consortium Warming up is tevens een onderzoek met de titel ‘How low can you go?’ gestart naar de technische aspecten en comfortaspecten van verwarmen met een lagere temperatuur. We zetten graag de resultaten van dergelijke projecten naast elkaar, zodat we de bevindingen kunnen delen.

Ben je als gemeente of andere organisatie met een dergelijk project bezig of heb je zoiets in het verleden uitgevoerd? Dan kunnen we de gegevens misschien gebruiken. Neem in dat geval contact op met het ECW via het contactformulier onder vermelding van 'How low can you go?'

Bij toepassing van warmtepompen of warmtelevering met lage of zeer lage temperatuur, wordt de woning verwarmd met een lagere temperatuur van het warmteafgiftesysteem. Maar het is niet altijd duidelijk of dit in bestaande woningen mogelijk is met behoud van comfort. Verschillende organisaties hebben afgelopen jaren campagnes opgezet, gericht op particuliere woningeigenaren, om de temperatuur van de cv-ketel lager in stellen. Dit kan meteen aardgas besparen doordat de cv-ketel efficiënter werkt, maar je kunt er ook mee testen of een woning eventueel geschikt is om met lagere temperaturen te verwarmen. Dit hangt af van de mate van isolatie, het afgiftesysteem voor warmte in de woning en de manier van ventileren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen