Dashboard proeftuinen beschikbaar

08-07-2021
5032 keer bekeken

Ongeveer 1200* woningen zijn inmiddels aardgasvrij gemaakt in de proeftuinen. Dat is te zien het nieuwe PAW dashboard op deze website. In het dashboard vind je behalve informatie over de voortgang ook gegevens over onder meer techniek, woningtypen en financiƫle bijdragen.

Wat vind je in het dashboard PAW?

Het dashboard geeft inzicht in de samenstelling van de huidige portefeuille proeftuinen en daarin de voortgang, zowel op geaggregeerd niveau als per proeftuin. Zo is per proeftuin na te gaan welke techniek gekozen is, of het een individuele of collectieve oplossing is en wat de bron is. Ook is te zien wat het doel van elke proeftuin is, hoeveel woningen/gebouwen erbij betrokken zijn, en of er sprake is van een bewonersinitiatief. Ten aanzien van de voortgang is informatie opgenomen over de fase waarin de proeftuin zich bevindt, het aantal woningen/gebouwen dat al aardgasvrij-ready of aardgasvrij is gemaakt en wanneer men naar verwachting gereed is. Inmiddels zijn er 1197* woningen en 2 utiliteitsgebouwen in de proeftuinen aardgasvrij gemaakt. Daarnaast zijn er 476 woningen en 13 utiliteitsgebouwen aardgasvrij-ready.

Van type wijken en woningen tot aanbod aan bewoners

Per proeftuin (zichtbaar na doorklikken bij de overzichtskaart) is daarnaast informatie beschikbaar over de bouwperiode, wijktypologie en typologie woningen. Meer in detail is de verdeling tussen huur, koop en utiliteitsgebouwen te zien en of er sprake is van energiebesparende maatregelen. Wat betreft betaalbaarheid wordt inzicht gegeven in de hoogte van de rijksbijdrage, de bijdrage per woningequivalent en of er een eigen bijdrage van bewoners wordt gevraagd. Voortgang binnen de proeftuinen is verder terug te zien in het wel of niet gereed zijn van de businesscase, of een aanbod is gedaan aan bewoners en of de uitvoering is gestart.

Bekijk het dashboard 

*In een eerder bericht is abusievelijk een deel van het aantal woningen die eerste helft 2022 zouden worden gerealiseerd al opgenomen voor 2021. Dit aantal is nu bijgesteld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen