Concept uitvraag derde ronde proeftuinen bekend

10-05-2021
3146 keer bekeken

Met de beantwoording van een aantal vragen over de derde ronde proeftuinen heeft de Tweede Kamer voor de volledigheid ook de concept uitvraag ontvangen. De definitieve uitvraag volgt naar verwachting volgens planning op 1 juni.

Kamervragen over de derde ronde

Op 22 april j.l. vond er een Commissie Debat plaats in de Tweede Kamer over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Het PAW, en in het bijzonder de derde selectieronde proeftuinen, stond ook op de agenda. Het Kamerlid Koerhuis van de VVD heeft een aantal vragen gesteld over de derde ronde, onder andere over hoe er voor gezorgd gaat worden dat de aanpakken haalbaar en betaalbaar zullen zijn. De minister heeft de vragen in bijgaande brief beantwoord en de concept uitvraag van de derde ronde meegestuurd.

Nog geen definitieve uitvraag

De uitvraag is nog een concept. Het geeft alvast een uitgebreid beeld van de voorwaarden, de selectiecriteria en de vragen die gesteld zullen worden in het webformulier. Er volgt nog een 2-minuten debat in de Tweede Kamer, waarin Kamerleden een motie kunnen indienen. Er zou dus ook een motie kunnen komen over de uitvraag zelf. Pas na het debat en na de stemmingen over eventuele moties, kan dit concept definitief gemaakt worden. Snel daarna ontvangen alle colleges van B&W een brief met de uitvraag. De planning van 1 juni wordt naar verwachting gehaald.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen