De warmtetransitie, nog veel terra incognita

22-04-2021
3357 keer bekeken

Raadsleden hebben basisinformatie nodig over de warmtetransitie, zodat zij hun rol hierin goed kunnen bepalen en invullen. Leon van den Beucken, raadslid gemeente Venlo, vertelt hier meer over in zijn blog: ‘De warmtetransitie, nog veel terra incognita’.

Inwoners van Venlo willen meewerken aan een groenere toekomst. In Hout-Blerick schreven inwoners een eigen klimaatakkoord, in Belfeld is er de Groene Oase. Als volksvertegenwoordiger ben ik daar trots op. Wij raadsleden zijn echter geen technisch specialisten in warmtenetten, die complex zijn door de verknoping van financiën, governance, communicatie, schaalgrootte en steeds veranderende technieken. Wel moet een raadslid de juiste kritische vragen kunnen stellen en zijn of haar voelsprieten in de samenleving gebruiken. “Hoe beleven onze inwoners dit” en “hoe gaan we om met onze schaarse ruimte in dichtbevolkt land”. Deze vragen vormen een permanente verbinding met de Omgevingsvisies en de rol die de raad heeft in de uitwerking daarvan.  

Aan de andere kant zijn inwoners ook sceptisch over de energietransitie. Zij zien veelal de negatieve kant. Industriële windturbines worden vlakbij woonwijken geplaatst, terwijl andere landen vanwege mogelijke gezondheidsgevaren een concrete afstandsnorm hanteren. Daarnaast zijn ruim driekwart van de grote zonneparken in handen van financieel gedreven buitenlandse investeerders. Lokale ervaringen versterken dat negatieve gevoel. In het nabijgelegen glastuinbouwgebied Californië gingen ondernemers failliet die 30.000.000 kubieke meter aardgas wilden besparen met een aardwarmteproject, omdat het project door de rijksoverheid werd stilgelegd. Je kunt de schone en groene toekomst wel een warm hart willen toedragen, maar dit helpt niet als je inwoners wilt blijven vertellen over meedoen en meeprofiteren.

Voor een raadslid in de mooie gemeente Venlo is de warmtevisie of visie gebouwde omgeving een “herkansing” om de energietransitie een beter imago te geven. Door de warmtetransitie behoedzaam en modulair op te pakken, met spijtvrije oplossingen en inzetten op verbinding en communicatie met inwoners. En als de technische kennis en ervaring uit de glastuinbouw wordt meegenomen, gaat het nu misschien wel lukken wat bij wind- en zonne-energie tot nu toe deels uit de rails is gelopen. Namelijk een sociale, geloofwaardige en gedragen energietransitie, met oog voor gezondheid en leefbaarheid.

Leon van den Beucken, raadslid gemeente Venlo

Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden

Raadsleden hebben basisinformatie over de warmtetransitie, zodat zij hun rol hierin goed kunnen bepalen en invullen. De ‘Wegwijzers Warmtetransitie’ bieden deze basisinformatie en geven stof tot nadenken over de rol van de raad in deze transitie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen