Een goede businesscase is de basis

13-04-2021
5570 keer bekeken

Een belangrijk onderdeel van de aanpak in de proeftuinen is om te komen tot een goede businesscase. In dat kader zijn op verzoek van PAW twee analyses gedaan door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Rebel.

Een goede businesscase vooraf geeft houvast

Uit de onderzoeken blijkt dat de proeftuinen in de praktijk leren hoe de businesscases sluitend zijn te krijgen. Ze hebben te maken met onzekerheden rond techniek en marktordening (met name bij warmtenetten en groen gas) en soms hoge investeringskosten. Draagvlak verkrijgen bij bewoners en afspraken maken met uitvoerders vergen hierdoor extra inzet. Een goede businesscase vooraf met voldoende risicovoorzieningen, dekking van de kosten en een heldere planning en fasering, geeft houvast. Uit de onderzoeken blijkt dat veel businesscases op deze punten nog moeten worden versterkt. Nu worden proeftuinen in de praktijk nog vaak geconfronteerd met onvoorziene of niet volledig ingecalculeerde kosten en risico’s. De verwachting is dat proeftuinen met een daarop aangepaste business case bewoners -vaak op een aangepaste schaal of tempo- toch een haalbaar en betaalbaar aanbod kunnen doen.

Wat gaat PAW doen met de aanbevelingen?

Het EIB-onderzoek beveelt de invoering van een wijktoets aan. Deze wijktoets moet waarborgen dat de complexiteit van de wijkaanpak beheersbaar blijft. Dit kan door een gedegen risicoanalyse te maken bij het opstellen van het uitvoeringsplan per wijk of buurt. De wijktoets wordt meegenomen in de doorontwikkeling van het Stappenplan Uitvoeringsplan. Het PAW zal daarnaast lopende en toekomstige proeftuinen extra ondersteunen met expertise bij het versterken van de businesscases.

Opzet van de analyses

Het PAW heeft het EIB gevraagd om een maatschappelijk-economische analyse te doen van een 20-tal proeftuinen. Het onderzoek betreft een analyse van de business cases van dertien proeftuinen uit de eerste ronde en zeven uit de tweede. Deze proeftuinen hebben bijgedragen aan het onderzoek via onder meer interviews. Rebel is gevraagd een analyse te doen van de kwaliteit van de businesscases van de aanvragen van de geselecteerde proeftuinen van de tweede ronde en deze te vergelijken met de analyse eerder uitgevoerd van de eerste ronde. Zij hebben 19 proeftuinen onderzocht. Het doel van de analyses is om vanuit praktijkervaring te leren hoe de aardgasvrije wijkaanpakken verder kunnen worden vormgeven. Het biedt bestaande en toekomstige proeftuinen aangrijpingspunten om hun wijkaanpak verder te versterken. 

Meer informatie

Klik hier voor het volledige rapport van het EIB

Klik hier voor het rapport van Rebel

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen