Participatieprincipes: in de praktijk!

10-02-2021
3170 keer bekeken

Benieuwd welke principes je kunt hanteren in je participatie- en communicatie-aanpak? Meedenken over welke participatieprincipes dat zouden moeten zijn vanuit de praktijk in jouw proeftuin of project? Op 15 februari is er een sessie over de participatieprincipes voor aardgasvrije wijken.

Participatieprincipes verbeteren en aanscherpen met ervaring uit de praktijk

De participatieprincipes zijn opgesteld in het Klimaatakkoord en het Programma Aardgasvrije Wijken wil ze graag verbeteren en aanscherpen met ervaring uit de praktijk. Omdat tijdens het opstellen van het Klimaatakkoord er nog weinig ervaring was met participatie in een aardgasvrije aanpak, is afgesproken de principes te toetsen aan de ervaringen in de proeftuinen. Dit gebeurt in twee fasen: in de eerste fase worden ze voorgelegd aan experts. De resultaten van de voorlegging aan experts vind je op deze pagina.

In de tweede fase toetsen we de participatieprincipes aan de praktijk. De afspraak wordt uitgevoerd door Programma Aardgasvrije Wijken in een werkgroep 'participatie in de wijkaanpak' met partners uit het Klimaatakkoord. 

In deze fase willen we graag vanuit praktijkervaringen horen of deze participatieprincipes herkend worden in de praktijk, aan de hand van de volgende vragen:

  1. Herken je de participatieprincipes in de praktijk van de gemeente of andere lokale partij?
  2. Zijn deze participatieprincipes bruikbaar en van toegevoegde waarde? 

Meedenken?

Op 15 februari van 14.30 - 16.00 uur kun je als proeftuin meedenken tijdens een sessie over de participatieprincipes. 

Meld je aan

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen