Drie webinars over kleinschalige warmtenetten

19-11-2020
3151 keer bekeken

Wil je weten waar en hoe kleinschalige warmtenetten kansrijk zijn voor een blok of buurt? Neem dan deel aan de drie webinars op 30 november, 7 december en 14 december 2020. Hierin staan technische innovaties en inspirerende casussen van proeftuinen aardgasvrije wijken centraal.

De mogelijkheden, innovaties en inspirerende praktijkvoorbeelden rondom  kleinschalige warmtenetten

In verschillende proeftuinen is gebleken dat een groot warmtenet in één keer aanleggen organisatorisch, technisch en financieel lastig is. Een meer modulaire opbouw en beginnen met kleinere warmtenetten op buurt of blokniveau kan dan een goed alternatief zijn. Er zijn veel technische innovaties beschikbaar en in ontwikkeling waarmee deze oplossing goed gerealiseerd kan worden.

In deze webinars, speciaal voor gemeentes en hun lokale samenwerkingspartijen, word je geïnformeerd over de mogelijkheden, innovaties en inspirerende praktijkvoorbeelden. Hierdoor krijg je handvatten om concrete stappen in de warmtetransitie te zetten. De webinars bestaan niet alleen uit presentaties maar er is ook uitgebreid gelegenheid voor vragen, discussies en het uitwisselen van ervaringen.

In deze webinars krijg je onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van een kleinschalig warmtenet?
  • In welke situatie is een kleinschalig warmtenet technisch toepasbaar?
  • Welke innovaties zijn er beschikbaar en in ontwikkeling, zowel technisch als met betrekking tot financiering en governance?
  • Hoe selecteer je een betrouwbare aanbieder of aanbiederscoalitie?

Andere vragen kun je op het aanmeldformulier kwijt.

Wat wordt er in de webinars besproken?

In het eerste webinar vertellen experts over de innovaties die beschikbaar en in ontwikkeling zijn. In het tweede en derde webinar staat een proeftuin uit het Programma Aardgasvrije Wijken centraal die op verschillende wijze een kleinschalig warmtenet realiseren.

30 november (14:30 -16:00 uur): webinar ‘Innovatielandschap kleinschalige warmtenetten’
Robert Jan van Egmond (TKI Urban Energy) en Harmke Bekkema (Uptempo!) schetsen het landelijke beeld rondom kleine warmtenetten. Vervolgens leiden ze jou rond door het innovatielandschap om je volledig op de hoogte te brengen van de stand van het land.

7 december (14:30 - 16:00 uur): webinar ‘Praktijkvoorbeeld Proeftuin Nagele’
Warmtenet per hofje met ondergrondse warmteopslag en thermische zonne-energie. 
Rutger Bergboer van Bewonerscollectief ‘Energiek Nagele’ en Rocco van de Kar van de gemeente Noordoostpolder vertellen het verhaal van het warmtenet van Nagele dat binnenkort start.

14 december (14:30 -16:00 uur): webinar ‘Praktijkvoorbeeld Proeftuin Katwijk Hoornes’
Warmtenet met aquathermie en collectieve warmtepomp. 
Merel Gravemaker van Gemeente Katwijk vertelt samen met haar technische team het verhaal van de ontwikkeling van het warmtenet in Katwijk.

Meld je hier aan voor de webinars

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen