Het schoolgebouw is een logisch startpunt als je wijken gaat verduurzamen

24-09-2020
7035 keer bekeken

Bij de start van dit schooljaar opende basisschool De Zonheuvel in Driebergen de deuren van haar volledig gerenoveerde gebouw. Een primeur voor het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen en een keerpunt voor de wijk, aldus wethouder Chantal Broekhuis.

Specifieke uitkering doorbouwplan scholen (SUDS)
Dit najaar komt 40 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die hun schoolgebouwen willen verduurzamen. Via de maandelijkse nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) laten we je weten vanaf wanneer je deze specifieke uitkering doorbouwplan scholen (SUDS) kunt aanvragen.

 

Basisschool De Zonheuvel in Driebergen-Rijsenburg

Foto wethouder Chantal Broekhuis
Chantal Broekhuis

Het gebouw van basisschool De Zonheuvel in Driebergen-Rijsenburg staat er al sinds 1967. In 2012 besloot de gemeente dat het tijd werd de school te renoveren. “We wilden aanvankelijk een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) ervan maken”, zegt wethouder Broekhuis. Dat bleek financieel onhaalbaar. Een plan voor nieuwbouw met woningbouw stuitte op weerstand vanuit de buurt en de school. “Dat paste niet bij de allure van het Burgemeesterspark”, aldus Broekhuis. Uiteindelijk bood de subsidie aardgasvrije scholen uitkomst. De aardgasvrije renovatie gaf financiële ruimte in de exploitatie van het schoolgebouw en de subsidie droeg bij aan de benodigde investering. Toen later door prijsontwikkelingen opnieuw een financieel tekort ontstond, kon de school met de vergoeding voor de Materiële Instandhouding (MI) alsnog de businesscase rondkrijgen.

Grote betrokkenheid buurt

“Zo’n renovatie voor elkaar krijgen, is geen sinecure”, blikt Broekhuis terug. Dan gaat het volgens de wethouder niet alleen over het kostenplaatje, maar ook over een goede samenwerking optuigen met de betrokkenen. “Tijdens het proces zijn veel gesprekken gevoerd met de school, ouders en buurt over de planvorming. Een school is een parel in de wijk. De betrokkenheid is groot. Zo’n traject doe je samen. Daarom moet je het gesprek aangaan, laten zien dat je een gedeelde doelstelling hebt en jezelf kwetsbaar durven opstellen. Dat leverde veel steun en betrokkenheid op. Uiteindelijk leidde de renovatie tot een hechtere gemeenschap en een steviger positie van de school in de wijk. Eigenlijk hebben we dus een veel bredere win-win bereikt dan ‘alleen’ een aardgasvrije school.”

Voorbeeld voor onderwijssector en gemeente

De renovatie van De Zonheuvel is een van de pilots binnen het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Dit programma verzamelt en deelt mogelijk repeteerbare aardgasvrije oplossingen voor basisscholen in de hoop op meer snelheid en kostendaling bij opschaling. Ook voor de gemeente zelf is het renovatieproject enorm waardevol. “De kennis en ervaring die we hiermee hebben opgedaan, willen we inzetten voor het verder verduurzamen van onze schoolgebouwen en wijken”, vertelt de wethouder. “In de herijking van ons Integraal Huisvestingsplan willen we nu verder gaan dan BENG en volledig energieneutrale gebouwen gaan opleveren. Ook in de vertaling van de regionale energiestrategie naar ons lokale plan willen we de koppeling tussen energieneutrale schoolgebouwen en aardgasvrije woningen maken. Daarbij helpt de opgedane kennis uit deze renovatie.”

Schoolgebouw als voorbeeld en inspiratie

Broekhuis heeft eigenlijk een nog grotere droom. “Het liefst wil ik dat onze scholen ook energie opwekken voor de wijk. Dat lijkt me een mooie volgende stap voor De Zonheuvel, die leidt tot een nóg steviger positie binnen en betere verbinding met de wijk.” Volgens de wethouder heeft het verduurzamen van een schoolgebouw immers grote impact. “We doen dit voor onze toekomst. Daarom is het logisch dat je start bij de kinderen. Een aardgasvrij schoolgebouw geeft hen een goede basis voor energiezuinig denken en doen. Ook is het makkelijker om het gesprek over duurzaamheid te starten vanuit die kinderen. Daarom is het schoolgebouw een logisch startpunt als je wijken gaat verduurzamen. Het gebouw heeft een hele belangrijke functie in de wijk en dient als voorbeeld. Met zo’n renovatieproject creëer je een hechtere gemeenschap die samen nadenkt over aardgasvrij. Dat hebben we met De Zonheuvel gezien. Dat heeft nu een prachtig gerenoveerd, aardgasvrij schoolgebouw, omdat we samen de schouders eronder hebben gestoken.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen