Eerste werkbare versie van de dataviewer beschikbaar

04-09-2020
3365 keer bekeken

Een aantal weken geleden is de eerste werkbare versie van de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) in een online sessie gepresenteerd. Dat betekent dat de viewer en de achterliggende data nu voor alle gemeenten beschikbaar zijn via tvw.commondatafactory.nl.

Deze dataviewer kan gemeenten helpen bij het uitvoeren van lokale analyses voor het maken van een transitievisie warmte (TVW).

Het Expertise Centrum Warmte lanceert in september een vernieuwde Leidraad waarmee gemeenten hun TVW opstellen. De Leidraad bestaat uit twee componenten: een Startanalyse op basis van het Vesta MAIS-model van het PBL met daarin een technisch-economische doorrekening van zes vormen van aardgasvrije warmtevoorziening, en een Handreiking voor lokale analyse van het ECW om de Startanalyse te verrijken met aanvullende lokale gegevens. DEGO wordt ontwikkeld om die aanvullende data voor gemeenten te ontsluiten en visualiseren, als aanvulling op het werken met de Handreiking.

Data voor het opstellen van een transitievisie warmte (TVW)

In DEGO, ontwikkeld door VNG Realisatie, vind je als gemeente dus aanvullende data en informatie die je kunt gebruiken bij het opstellen van een transitievisie warmte. Momenteel bevat de viewer nog uitsluitend landelijke gegevens over koppelkansen zoals wateroverlast of hittestress, aspecten die een rol kunnen spelen bij het prioriteren van wijken. DEGO is gemaakt op basis van de wensen en behoeften van gemeenten en om het werken met de Leidraad te vergemakkelijken. Daarbij is onder andere goed gelet op de overzichtelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Doorontwikkeling

DEGO is nog volop in ontwikkeling. De komende tijd zullen we onder andere gegevens toevoegen over de locatie van monumenten, energie-armoede, de eigendomssituatie etc. Daarnaast werken we samen met het Kadaster aan het ontwikkelingen van wijkprofielen, die in een oogopslag een handig beeld geven van de situatie in een wijk.

Benieuwd geworden?

Benieuwd geworden? Ga dan naar tvw.commondatafactory.nl en kijk naar de kaart van je eigen gemeente.

Heb je vragen, wil je op de hoogte blijven en/of uitgenodigd worden voor de volgende (online) bijeenkomst? Mail dan naar Gerdien.vandevreede@vng.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen