Nieuwe financieringsmogelijkheden via het Nationaal Warmtefonds

23-06-2020
13730 keer bekeken

Voor het verduurzamen van woningen verstrekt het Nationaal Warmtefonds sinds februari 2020 financiering aan particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) vanaf 8 appartementen.

Daar komt straks ook maatwerkfinanciering bij voor woningeigenaren in wijkaanpakken zoals de proeftuinen aardgasvrij en woningeigenaren met een koopwoning in ‘gespikkeld’ bezit.  

Financiering voor woningeigenaren en VVE’s

Woningeigenaren kiezen vaak voor de inzet van spaargeld, het meefinancieren in de hypotheek bij de aankoop van een woning en het ophogen van de bestaande hypotheek als financieringsmogelijkheid. Sinds februari is er dus ook financiering vanuit het Nationaal Warmtefonds voor woningeigenaren en VVE’s vanaf 8 appartementen. Voor de eerste groep geldt een maximale looptijd van 20 jaar en voor de tweede groep maximaal 30 jaar.  Het Warmtefonds wordt vormgegeven via de structuur van het Nationaal Energiebespaarfonds

Maatwerkfinanciering vanuit het Nationaal Warmtefonds

Het financieringsaanbod wordt uitgebreid met een nieuw product van het Nationaal Warmtefonds. In een brief van 13 mei 2020 kondigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan dat het Nationaal Warmtefonds ook maatwerkfinanciering gaat aanbieden aan woningeigenaren in wijkaanpakken. Dit  betekent dat woningeigenaren in de proeftuinen aardgasvrij hiervoor in aanmerking komen. Ook eigenaren met een koopwoning in gespikkeld bezit komen in aanmerking voor maatwerkfinanciering. Gespikkeld bezit wil zeggen dat woningen in appartementencomplexen of rijtjeswoningen deels in handen zijn van de woningcorporaties en deels zijn aangekocht door particulieren. Maatwerkfinanciering kan alleen als  de woningeigenaar uit genoemde gebieden niet in aanmerking komt voor reguliere financiering. Naar verwachting zal het Nationaal Warmtefonds in juli 2020 de precieze voorwaarden van de maatwerkfinanciering publiceren, zodat woningeigenaren en gemeenten duidelijkheid hebben over het product. Het Warmtefonds start naar verwachting in januari 2021 met het verstrekken van de maatwerkfinanciering. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen